Berenschot cultuuronderzoek: Werksfeer Smallingerland

09 juli 2013 Consultancy.nl

Er is binnen Gemeente Smallingerland geen sprake van een “slechte werksfeer”. Dit blijkt uit een cultuuronderzoek van adviesbureau Berenschot.
 
In de afgelopen maanden ontving de gemeente een veelvoud aan klachten van intimidaties en pesterijen binnen de organisatie. Ook schreven diverse media over de "angstcultuur" en "verziekte werksfeer" binnen de ambtelijke organisatie. Naar aanleiding van de commotie vroeg burgemeester Van Bekkum organisatieadviesbureau Berenschot om onderzoek te doen naar de werksfeer binnen Gemeente Smallingerland.
 
Berenschot vroeg alle medewerkers van de gemeente een vragenlijst in te vullen. Ruim tweederde van het personeel deed hieraan mee, volgens het adviesbureau voldoende om “generaliseerbare uitspraken te kunnen doen over de cultuur”. Daarnaast zijn 43 interviews afgenomen met “sleutelfiguren” en allerlei meldingen/klachten geanalyseerd.

Werkbeleving

Uit de resultaten komt naar voren dat de werkbeleving van het personeel redelijk goed is. Een meerderheid (60%) van de medewerkers is er trots op te kunnen vertellen dat ze bij de gemeente Smallingerland werkt. Ze voelen zich (74%) betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente en gaan met plezier (82%) naar hun werk. In vergelijking met andere overheidsinstellingen waar wel sociale onveiligheid is geconstateerd scoort de gemeente bovengemiddeld.
 
Berenschot - Gemeente Smallingerland
 
Ook op de overige onderzochte gebieden, zoals organisatiecultuur en tevredenheid over directieleden, komt Gemeente Smallingerland relatief goed uit de bus.

Ontevredenheid

Toch bestaat er ook ontevredenheid. 14% van respondenten zegt dat er sprake is van een “sfeer van intimidatie” en 32% vindt er sprake is van “vriendjespolitiek” binnen de gemeente. De consultants constateren dat de ontevredenheid zich met name concentreert binnen twee afdelingen. Bij één van de afdelingen is de onvrede verklaarbaar vanuit een langlopend conflict tussen leidinggevenden en een groep medewerkers. “Hierop is inmiddels actie ondernomen” laat de gemeente weten. Bij de andere afdeling is de onvrede een gevolg van de stijl van leiding geven.

Oplossing: overleg

Het college van burgemeester en wethouders (B & W) heeft aangekondigd de uitkomsten van het Berenschot onderzoek zeer serieus te nemen. Drastische maatregelen worden niet verwacht. “Het college heeft er vertrouwen in, dat er voldoende mogelijkheden zijn om in overleg met alle betrokkenen de geconstateerde problematiek het hoofd te bieden” aldus het college.

Nieuws

Meer nieuws over