PA Consulting: IRR duurzame energie laag in NL

02 juli 2013 Consultancy.nl

De internal return on investment (IRR) voor hernieuwbare energie in Nederland is relatief laag. Dit komt met name doordat het investeringsklimaat negatief wordt beïnvloed door overheidsbeleid, waaronder minder stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie en complexe wet- en regelgeving. Dit blijkt uit de ‘Energy Investment Map 2013’ van PA Consulting Group, een vergelijking van het rendement van 11 vormen van zowel duurzame als niet-duurzame energieopwekking in 30 landen.
 
De twee belangrijkste factoren – business case en risk assessment* – stonden aan de basis van PA Consulting’s IRR berekeningen. De combinatie van beide factoren heeft geleid tot een algemene ranking van IRR voor energie-investeringen. De assessment werd uitgevoerd voor 7 duurzame energieopwekking investeringsmogelijkheden:
 
PA Consulting - Duurzame Energie

Duurzame energie

Uit de analyse komt naar voren dat investeerders op zoek naar hoge rendementen het beste terecht kunnen in China. China staat bovenaan door een combinatie van een omvangrijk potentieel aan duurzame energie bronnen (en het potentieel voor verdere ontwikkeling hiervan) gekoppeld aan overheidssteun in de vorm van aantrekkelijke tarieven voor duurzame energie. De top 5 wordt gecompleteerd door Zweden, Denemarken, Oostenrijk en de Filippijnen. Het Verenigd Koninkrijk staat op #5, Duitsland op #10. Nederland staat slechts op een 16e positie met een score van 116 van de mogelijke 180 punten, 26 procentpunten lager dan marktleider China, maar nog wel 36 procentpunten hoger dan het minst aantrekkelijke land op de lijst, Maleisië.
 
PA - Duurzame Energie Index
 
Volgens Wim Lubbersen, energie-expert van PA Consulting Group, heeft de matige ranking van Nederland te maken met het economische klimaat en overheidsbeleid. “Nederland wekt momenteel 4% van de energie duurzaam op en wil dit aandeel verhogen naar 16% in 2020. Echter, het investeringsklimaat wordt negatief beïnvloed doordat economische belangen vaak zwaarder wegen dan de 16% ambitie. We zien dit gebeuren in de huidige discussies rond de importheffing op zonnepanelen en de toekomst van windenergie. Investeerders zullen daardoor mogelijk kiezen voor landen met een stabieler beleid op energiegebied dan Nederland”.
 
* Een overzicht van de factoren per onderdeel:
- Business case (initiële investeringskosten, operatie- en onderhouds kosten,  opbrengsten, brandstof kosten en CO2 emissies)
- Risk assessment (land (finance) risico, marktrisico, projekt risico en operationeel risico)

Nieuws

Meer nieuws over