Accenture: Fraude kost verzekeraars miljarden

01 juli 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De grote toename in fraude levert de Europese verzekeringssector een miljardenstrop op. Jaarlijks is de sector tussen €8 tot €12 miljard kwijt aan onterechte uitbetalingen en de afhandeling daarvan. Dit blijkt uit onderzoek van Accenture onder 44 grote schade- en ongevallenverzekeraars.

Toename in fraude

Meer dan twee derde (71%) van de schadeverzekeringsmaatschappijen geeft aan dat het aantal frauduleuze claims is toegenomen. Volgens hun schattingen gaat het om een stijging van circa 10% gedurende de afgelopen drie jaar. Berekeningen van de consultants tonen aan dat de toename in het aantal fraudegevallen de sector opzadelt met een extra miljardenstrop. “Wij schatten dat de jaarlijkse verliezen voor de Europese ongevallen- en schadeverzekeringssector als gevolg van frauduleuze schadeclaims kunnen oplopen tot €8 à €12 miljard” zegt Thomas Meyer van het adviesbureau.
 
Accenture - fraude kost verzekeraars miljarden

Fraudebestrijding

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de verzekeringssector serieuze maatregelen gaat nemen om fraudebestrijding te verbeteren. Zo geven alle respondenten aan dat ze de komende jaren van plan zijn om het schade afhandelingsproces te verbeteren. Gemiddeld wordt per verzekeraar hiervoor tussen de €5 a €6 miljoen per jaar voor uitgetrokken. Procesoptimalisatie en –automatisering (79%) en fraudedetectie (60%) worden aangemerkt als de twee belangrijkste topprioriteiten voor investeringen.

Win-win

Volgens Accenture is het een goede zaak dat verzekeraars fraudebestrijding hoog op de strategische agenda hebben staan. “Verzekeraars worden vandaag de dag beoordeeld op hun beheer van de schadegevallen en dus op hun vermogen om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen. Dit is dan ook bepalend om klantentevredenheid en –loyaliteit op te bouwen" zegt Tom van der Spek, Managing Director van Accenture’s Financial Services tak in Nederland. Naast de imagoverbetering leidt betere bestrijding ook tot bottom-line kostenbesparingen. “Verzekeraars zouden jaarlijks miljarden euro’s kunnen besparen indien zij over de geschikte fraudedetectie-instrumenten zouden beschikken”.

Tom van der Spek - Accenture

Integrale aanpak

De uitdaging voor verzekeraars ligt volgens Van der Spek in het detecteren van overdreven / frauduleuze schadeclaims zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de afhandeling van legitieme claims. De adviseur adviseert verzekeraars om een integrale aanpak te hanteren. “Verzekeraars moeten naast fraudebestrijding tegelijk stappen zetten om de legitieme claims op een efficiënte en rechtvaardige wijze te behandelen”. De rol van moderne IT-systemen speelt daarin een “essentiële rol” aldus Van der Spek.