Vintura begeleidt transformatie Lamb Weston / Meijer

18 oktober 2012 Consultancy.nl

Bij de aardappelverwerkende producent Lamb Weston / Meijer heeft zich de laatste jaren een inkooprevolutie voltrokken. Sinds de start van het ‘Purchase Excellence Program’ zijn de inkoopkosten met meer dan 10% gedaald en bovendien vindt de inkoop een stuk duurzamer plaats. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd en wordt er intensiever samengewerkt met leveranciers.
 
Lamb Weston / Meijer is een van de grootste producenten van aardappelproducten ter wereld. Ruim 1.200 werknemers zijn werkzaam bij het voedselbedrijf.
 
Inkooptransformatie
In 2010 is Lamb Weston / Meijer onder leiding van de nieuwe CEO Bas Alblas een nieuwe koers ingeslagen: toegevoegde waarde leveren met producten en service. Voor de ínkoopafdeling resulteerde dit in drie pijlers: meer focus op kostenbeheersing, betere dienstverlening aan de klant en intensievere samenwerking met leveranciers. Om deze doelstellingen te realiseren werd het Purchasing Excellence Program (PEP) opgezet. Belangrijkste doelstelling van het programma was het realiseren van een jaarlijkse kostenbesparing van minimaal €5 miljoen. Adviesbureau Vintura uit Baarn werd gevraagd om het programma te begeleiden.
 
Vintura - Lambweston
 
Inzicht
Tijdens de eerste fase van het project – de analysefase – stond het creëren van inzicht in inkoopstrategieën en –kosten centraal. Zo werden de inkoopstrategieën per categorie gedefinieerd en werden de verschillende kostenelementen zichtbaar gemaakt, waaronder de directe en indirecte uitgaven. Hieruit bleek onder andere dat de indirecte kosten relatief hoog waren - meer dan 2x zo hoog als de directe kosten. Ook bracht het projectteam de verschillende inkoopprocessen in kaart.
 
Besparingen
Met die wetenschap ging het projectteam vervolgens op zoek naar mogelijke besparingsmogelijkheden. De inkoopprocessen van Lamb Weston / Meijer werden aangehouden tegen die van ‘best practices’ in de sector en potentiële verbeterings gebieden (‘gaps’) werden geïdentificeerd. De consultants keken ook naar mogelijke procesverbeteringen binnen de gehele value chain door betere integratie met andere afdelingen of externe partijen. Tot slot werden innovatie- en duurzaamheids- kansen geïdentificeerd, resulterend in diverse initiatieven die niet alleen leiden tot meer efficiëntie maar ook andere voordelen bieden.
 
Na het identificeren van alle verbeteringsgebieden (zie hieronder voor een aantal voorbeelden*), werd het bedrijf verzocht deze te reviewen en te valideren. Na goedkeuring werden de initiatieven gecategoriseerd in 7 grote gebieden: logistiek, verpakkingen, faciliteiten, voorzieningen, arbeid door derden, Capex/MRO en ingrediënten. Binnen elke categorie werden de verbeteringen één voor één geprioritiseerd, tegelijkertijd rekeninghoudend met factoren als voordelen, risico’s en implementatie haalbaarheid.
 
Erik van der Leck - Vintura
 
Implementatie
Stap voor stap werd iedere oplossing opgenomen in de dagelijke bedrijfsvoering. Tijdens de uitrol was Vintura met name verantwoordelijk voor het project management en verandermanagement. Door middel van training werd de slagvaardigheid van de inkoop professionals van Lamb Weston / Meijer verbeterd.
 
Resultaten
De inkooptransformatie heeft zo’n drie jaar na de start van het programma haar vruchten afgeworpen. “Dankzij het Purchasing Excellence Program is tot nu toe zo’n 10% op kosten bespaard en de inkoop is verduurzaamd” zegt Erik van der Leck, Principal Consultant bij adviesbureau Vintura en programmamanager van het PEP programma.
 
* Een aantal voorbeelden van geïdentificeerde verbeteringsgebieden:
- Vermindering van het gebruik van folie door reductie van foliedikte
- Vermindering van het verbruik van verpakkingsmaterialen
- Algehele reductie van afval
- Het inzetten van gerecycled karton
- Het reduceren van het aantal typen karton
- Standardisatie van het aantal doosmaten
- Het herzien van de leveranciersrelaties
- Het optimaliseren van de pallet retourstroom
- Het inzetten van grotere vrachtwagens voor vervoer van de fabriek naar het vrieshuis

Nieuws

Meer nieuws over