Aon Hewitt: Dekkingsgraden pensioen in gevarenzone

06 juni 2013 Consultancy.nl

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen maand met drie procentpunten gedaald naar 104%. Dit blijkt uit uit de maandelijkse ‘Pensioenthermometer’ van Aon Hewitt, het HR adviesbureau van dienstverlener Aon. Aon Hewitt waarschuwt dat pensioenfondsen met deze dekkingsgraad niet meer voldoen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%.

Twee factoren liggen ten grondslag aan de afgenomen dekkingsgraad. Doordat de hoge gemiddelde rente van de maand februari is weggevallen is de driemaands gemiddelde rente gedaald. Dit leidde tot een stijging van de waarde van de verplichtingen met circa 1,5%. Daarnaast is het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen in mei met circa 1,5% afgenomen. De goede resultaten op de Amerikaanse en Europese aandelenbeurzen bleken niet voldoende om de waardedaling van de vastrentende portefeuille te compenseren. De combinatie van deze twee factoren resulteert in een gemiddelde dekkingsgraad die drie procentpunten lager ligt ten opzichte van april

Aon Hewitt - Pensioen Thermometer

Korting op pensioen?
De lagere dekkingsgraad is slecht nieuws voor gepensioneerden. Nog niet zo lang geleden (1 april 2013) waren al 68 fondsen genoodzaakt om kortingen door te voeren op hun pensioenen. Deze kortingen hadden een impact op 5,6 miljoen Nederlanders – huidige en toekomstige gepensioneerden. Afhankelijk van hoe de dekkingsgraden er eind 2013 uitzien, worden wellicht meer fondsen gedwongen om kortingen door te voeren.

Nieuws

Meer nieuws over