Aon Hewitt: Dekkingsgraad pensioen boven minimum

04 april 2013 Consultancy.nl

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in het afgelopen maand met 4% gestegen naar 107%. De maand daarvoor (februari) steeg de dekkingsgraad ook al met 2%. Toch is er geen reden voor optimisme. Dat blijkt uit de maandelijkse ‘Pensioenthermometer’ van Aon Hewitt, het HR adviesbureau van wereldwijde dienstverlener Aon.
 
Hogere dekkingsgraad
Twee factoren liggen ten grondslag aan de toegenomen dekkingsgraad. Ten eerste, de waarde van het vermogen steeg met 2,4%, door zowel stijgende aandelenkoersen als goede rendementen van de vastrentende waarden. Ten tweede, de lichte stijging van de driemaands gemiddelde swaprente zorgde ervoor dat de waarde van de verplichtingen met 0,4% daalde.
 
Aon Hewitt - Pensioen Thermometer
 
Kritisch kijken naar dekkingsgraad
Uit de berekeningen van Aon Hewitt blijkt dat pensioenfondsen met deze dekkingsgraad voldoen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%. Van belang is dat pensioenfondsen de dekkingsgraad kritisch bekijken. Zou de gemiddelde dekkingsgraad namelijk worden vastgesteld op basis van de marktrente zonder UFR en zonder de driemaands middeling, dan komt deze uit op 99% en bevindt deze zich dus nog ver onder de 105%. Als er geen rekening gehouden wordt met de kortingen die per 1 april zijn doorgevoerd*, is de dekkingsgraad zelfs lager, namelijk 98%.
 
"De markt ziet een andere lange termijn rente en het is de vraag of en in welke vorm de UFR van 4,2% op termijn houdbaar blijft. Tevens staan fondsen bloot aan zakelijke waardenrisico's en kunnen er schokken optreden waardoor de dekkingsgraad weer onder het vereiste niveau kan zakken" zegt Frank Driessen, Principal Client Consultant bij Aon Hewitt.
 
Aanbeveling: kijk naar individueel fonds
Het adviesbureau adviseert pensioenfondsen om hun dekkingsgraad nauwlettend in de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat de gemiddelde dekkingsgraad een indicatie geeft van de pensioensector als geheel en geen informatie geeft over de situatie bij een individueel fonds.
 
* Vorige maand werden de definitieve kortingen van 68 pensioenfondsen bekend gemaakt. Per saldo leidt dit tot een stijging van de gemiddelde dekkingsgraad met ongeveer 1%.

Nieuws

Meer nieuws over