BDO verwacht einde Nederlandse dividendbelasting

04 juni 2013 Consultancy.nl

Het is goed mogelijk dat de Nederlandse dividendbelasting binnenkort wordt afgeschaft. Dit stelt adviesbureau BDO in een persbericht.

Momenteel is het mogelijk dat een buitenlandse particuliere belegger op jaarbasis meer Nederlandse dividendbelasting betaalt dan een Nederlandse inwoner. In een recent vrijgegeven advies aan de Hoge Raad concludeert de Advocaat-Generaal (A-G) dat dit onterecht is. Waneer de Hoge Raad het advies opvolgt dat leidt dit volgens Gerard Meussen en Niek de Haan van BDO mogelijk tot een afschaffing van de dividendbelasting.

Procedure
Aanleiding voor het advies van de Advocaat-Generaal vormt een door BDO gevoerde procedure waarin zij het standpunt verdedigen dat de buitenlandse particuliere belegger, op grond van de Europese vrijheid van kapitaalverkeer, niet meer Nederlandse dividendbelasting hoeft te betalen dan een inwoner van Nederland in overigens vergelijkbare omstandigheden aan inkomstenbelasting betaalt.

De in Nederland woonachtige particuliere belegger betaalt inkomstenbelasting op basis van het inkomen uit sparen en beleggen in box 3. Hij wordt aangeslagen tegen een fictief inkomen van 4% van de waarde van zijn aandelen tegen een inkomstenbelastingtarief van 30%.

Weliswaar is het Nederlandse dividendbelastingtarief van 15% veel lager , de crux zit in het fictieve inkomen. Als de buitenlandse particuliere belegger een superdividend te weten meer dan 8% rendement ontvangt, dan gaat hij effectief meer Nederlandse belasting betalen dan een inwoner van Nederland. En dit verschil moet aan hem door de Nederlandse staat worden teruggegeven.

Het adviesbureau verwacht dat de Hoge Raad het advies van de A-G volgt. De Haan: “Dit zet de deur open voor Nederlandse beleggingsproducten gericht op buitenlandse particuliere beleggers.” Meussen en De Haan noemen als voorbeeld beleggingsproducten die geen dividend uitkeren en na 10 of 15 jaar worden geliquideerd. Op dat moment is weliswaar dividendbelasting verschuldigd maar dit kan niet meer zijn dan de heffing van inkomstenbelasting over één jaar. En ander voorbeeld zijn de producten die beleggen met geleend geld. Hierbij kan de volledige dividendbelasting meteen worden teruggevraagd omdat een inwoner van Nederland de (toerekenbare schulden) in mindering mag brengen in box 3.

Aantrekkelijker vestigingsklimaat
De uitkomst van de procedure geeft wat BDO betreft in ieder geval stof tot nadenken. “De staatssecretaris van Financiën zal moeten overwegen of deze procedure de aanleiding vormt tot het volledig afschaffen van de dividendbelasting. Dat zal namelijk gegarandeerd leiden tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemingen en beleggingsmaatschappijen in Nederland”, aldus Meussen.

Nieuws

Meer nieuws over