Marktanalyse van Human Capital Strategy Consulting

03 juni 2013 Consultancy.nl

Human Capital Strategy Consulting is wereldwijd gezien één van de snelst groeiende segmenten binnen de adviesbranche. Terwijl het wereldwijde groeipercentage van de consultancy markt in zijn geheel rond de 2% is en zelfs negatief in Europa, boekt het human capital strategy consulting segment forse groei. In de komende drie jaar groeit de markt naar verwachting van $2,11 miljard naar $2,61miljard, een gemiddelde stijging van meer dan 7% per jaar. Dat blijkt uit een marktanalyse van Kennedy.

Human capital strategy is het management consulting segment dat expertise in strategy, human resources (HR), operations management (OM), en information technology (IT) consulting combineert. In Kennedy’s definitie bestaat Human Capital Strategy Consulting uit vijf verschillende diensten: Business strategy alignment, Workforce strategy, Workforce planning and effectiveness, Employee engagement en Talent management strategy review. Elk van deze diensten wordt ondersteund door twee end-to-end capaciteiten: change management en HR analytics.

Markt
De toenemende integratie tussen HR en IT, in combinatie met demografische en maatschappelike ontwikkelingen, leiden ertoe dat de vraag naar strategische HR oplossingen flink toeneemt. In 2012 werd Human Capital Strategy Consulting op een waarde van $2 miljard geraamd. In 2016 zal de markt gegroeid zijn naar $2.61 miljard, wat neerkomt op een Compounded Annual Growth Rate (CAGR) van bijna 7% tussen 2012 en 2016.

Human Capital Strategy Consulting Markt

Landschap
Als gevolg van deze multi-disciplinaire capaciteiten rondom human capital strategy diensten, is het landschap gefragmenteerd met grote HR adviesbureaus en HR adviestakken van strategie adviesbureaus, de Big Four en ICT adviesbureaus. In tegenstelling tot overige segmenten, zijn er geen consulting organisaties die puur specialiseren in human capital strategy en een wereldwijd bereik hebben. Zie het bericht ‘Concurrentieanalyse Human Capital Strategy Consulting markt’ voor een overzicht van de belangrijkste spelers actief in het human capital strategy consulting segment.

Het grote groei potentiëel in combinatie met de relatief hoge marktfragmentatie zal volgens Kennedy leiden tot een hogere M&A activiteit in het segment. In de afgelopen jaren zijn er al grote overnames geweest, maar het momentum zal naar verwachting nog enorm stijgen.