Capgemini Consulting: 5 voordelen van gamification

09 april 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het is algemeen bekend dat het niet aandacht schenken aan 'zachte' factoren zoals leiderschap, weerstand en skill gaps één van de meest kritische redenen is waarom grote transformaties mislukken.

Volgens Capgemini Consulting kunnen bedrijven de effectiviteit van hun transformatieprogramma’s stimuleren door gebruik te maken van gamification. Niet alleen voor programma's die zich richten op het personeel op de werkvloer, maar ook managers en CxO's spelen graag games met als doel de achterliggende gedragsverandering te realiseren.

De voordelen van gamification

Volgens het adviesbureau kan gamification – de toepassing van gametechnieken voor bedrijven – positieve uitkomsten bevorderen binnen 5 essentiële gebieden: change management, betrokkenheid van personeel, training van personeel, innovatie, en procesefficiëncy.

Business Impact of Enterprise Gamification
Gamification versnelt change management

Imitaties van echte bedrijfssituaties door het gebruik van games zorgen voor meer betrokken real-time feedback. Als gevolg hiervan kunnen werknemers zich effectiever aanpassen aan nieuwe processen, systemen, en business modellen. “Hogere betrokkenheid onder personeel binnen een game-omgeving leidt tot lagere weerstand tegen verandering en helpt om de transformatie te versnellen” aldus Capgemini Consulting.

Gamifying processen stimuleren betrokkenheid personeel

Binnen gamification zorgen heldere spelregels, haalbare doelen op korte termijn, versnelde feedback en erkenning van de behaalde prestaties voor een grotere betrokkenheid onder personeel en voor meer motivatie. Op hun beurt zorgen deze betrokken werknemers weer voor betere resultaten: betrokken werknemers tonen 57% meer inzet en 87% verlaat minder snel het bedrijf dan werknemers die zich niet betrokken voelen.

Gamification bevordert de ontwikkeling en opleiding van medewerkers

Onderzoek van het adviesbureau laat zien dat een gebrek aan de benodigde vaardigheden de grootste drempel voor verandering is. Games kunnen significant bijdragen aan het dichten van deze skills gap, door bijvoorbeeld process games, eLearning games of spelsimulaties.

Resultaten uit projecten tonen aan dat werknemers die games gebruiken een 11% hogere feitelijke kennis hadden, een 14% hoger vaardighedenniveau lieten zien, en een 9% hoger retentiepercentage hadden, dan werknemers die training ontvingen binnen een tradionele leeromgeving. Dit effect is duidelijk zeer hoog voor de jonge, technologie geöriënteerde generatie Y beroepsgroep, die moeite heeft lange en non-interactieve presentaties te volgen.

Gamification ondersteunt innovatie

Gamification helpt een omgeving te creëren die creativiteit stimuleert, zorgt voor samenwerking tussen medewerkers binnen een leuke, competitieve omgeving, en zorgt dat innovatie over alle afdelingen plaatsvindt. Bovendien is gamification ideaal voor crowd-sourcing, zoals ideeëncreatie door competitie en innovatiesystemen gebaseerd op beloning.

Gamification verbetert efficiency van processen

Gamification helpt bedrijven hun procesveranderingen, zoals process redesign, BPO of digitalisatieprojecten te bevorderen. Als een best practice, geeft Capgemini Consulting een project bij Google aan, waar gamemechanismen een cruciale rol hebben gespeeld bij de succesvolle implementatie van een nieuw reiskostenproces. 90% van de werknemers omarmden binnen korte tijd het nieuwe systeem, waardoor enorme besparingen wereldwijd werden gerealiseerd.