Berenschot: Dienend leiderschap goed voor verandering

11 maart 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dat blijkt uit een onderzoek Berenschot in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door het adviesbureau en RUG-student Lynn ten Brummelhuis onder klantcontactcentra van 40 gemeenten. Zij keken naar de dienende eigenschappen* van leiding-gevenden en het effect op veranderbereidheid bij medewerkers.

Veranderbereidheid

De volgend vraag stond centraal in het onderzoek: welke dienende eigenschappen hebben een positief effect op de veranderbereidheid van medewerkers? Uit de feedback blijkt dat vier van de acht factoren doorslaggevend zijn: stimuleren, rentmeesterschap, lef tonen en bescheidenheid.

“Organisatie-veranderingen vragen veel energie van de medewerkers. En ook van leidinggevenden die als breekijzer van de organisatie hun medewerkers steeds weer moeten enthousiasmeren om mee te gaan in de verandering. Dienend leiderschap blijkt bij uitstek een stijl te zijn die dit mogelijk maakt. Een dienend leider is een voorbeeld voor de medewerkers, weet hen mee te nemen in de verandering en zo te komen tot een effectief resultaat" zegt Gemma Post van het adviesbureau.

Communicatie

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt ook dat er een relatie is tussen de kwaliteit van communicatie en de veranderbereidheid van medewerkers. Wel is het effect van goede communicatie minder groot dan dat van dienend leiderschap.

Resultaten

Gemeenten scoorden - uitgedrukt in een schaal van een tot zeven - vrij goed op de volgende eigenschappen: delegeren (5,62), stimuleren (5,53), rentmeesterschap (het algemeen belang voorop stellen, 5,31) en fouten vergeven (5,05). Op het gebied van bescheidenheid (4,88), waardering geven (4,73) en vooral ook authenticiteit (4,28) en lef tonen (4,27) zijn leidinggevenden van het klantcontactcentra minder sterk ontwikkeld.
 
* De acht onderzochte eigenschappen: delegeren, stimuleren, rentmeesterschap, fouten vergeven, bescheidenheid, waardering geven, authenticiteit en lef tonen.