Protiviti: Bedrijven worstelen met fraudebeheersing

09 augustus 2008 Consultancy.nl

Organisaties tonen grote verschillen in de volwassenheid van hun frauderisicobeheersing. Daarnaast weet ruim de helft van bedrijven niet goed hoe ze frauderisicobeheersing praktisch kunnen toepassen binnen de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse tak van Protiviti. De studie naar naar de aard en de stand van frauderisicobeheersing werd uitgevoerd onder Fortune 1000 ondernemingen en grote non-profit organisaties. 

“Europa en Nederland kan lering trekken uit deze Amerikaanse studie. Met name omdat op het gebied van frauderisicobeheersing veel Europese ondernemingen nog aan het begin staan van een proces dat in de Verenigde Staten al langer in ontwikkeling is. Gebaseerd op de meest ontwikkelde beheersingsituaties, geef de studie niet alleen een goede indicatie van de ‘best practices’, maar ook van de grootste struikelblokken” zegt Peter Schimmel, managing director Fraud & Litigation Solutions van Protiviti. 

Geen regels of procedures
Uit het onderzoek blijkt verder dat één derde van de ondervraagde bedrijven geen vastgelegde regels of procedures hebben voor het opsporen van fraude. De helft van de bedrijven heeft niet geregeld wat te doen bij een incident en zes van de tien organisaties gebruiken geen escalatie of beslissingsboom bij het behandelen van ontvangen bezorgdheid of klachten. 49% van de bedrijven gaf aan wel degelijk een ‘zeer goed gedefinieerde’ fraude risico strategie te hebben. Er is echter een groot verschil tussen de strategieën van deze bedrijven. 

Mentaliteit
De “fraude komt hier niet voor” mentaliteit onder leidinggevenden, waarbij het frauderisico niet of onvoldoende wordt erkend, blijkt het grootste struikelblok om tot toereikende frauderisicobeheersing te komen en is als een risico op zichzelf te beschouwen. 

Nieuws