Ecorys evalueert project voor NL Ambassade in Ghana

20 februari 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ecorys gaat in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Ghana een ex-ante evaluatie uitvoeren van het ‘Ghana Netherlands Water, Sanitation & Hygiene Programme’ (GNWP). Het evaluatieproject is in januari gestart en zal ongeveer vijf maanden duren. Het eindrapport wordt in de zomer opgeleverd.
 
Water
Water is voor derde wereld landen en essentieel element voor armoedebestrijding, zelfredzaamheid en duurzame economische groei. Om Ghana te helpen in haar ontwikkeling ondersteunt Nederland het Afrikaanse land al jaren op het gebied van watermanagement. Een van de grootste initiatieven is het GNWP-programma, een gezamenlijke investering van $170 miljoen over de komende 5 jaar.
 
Opdracht
De aan Ecorys verleende opdracht bestaat uit drie onderdelen: een ex-ante evaluatie, een haalbaarheidsstudie (feasibility study) en een baseline survey. De ex-ante evaluatie behelst een externe en onafhankelijke beoordeling van de interventiekeuzes en veronderstellingen achter het programma en een advies over het introduceren van een prestatiecontract voor de nog te selecteren uitvoerders. De haalbaarheidsstudie moet helder maken of en hoe de private sector bereid is deel te nemen (te investeren) in GNWP. Hiervoor worden vier business cases uitgewerkt. Uit deze twee onderdelen moeten KPIs worden geformuleerd. De baseline survey moet helpen om programma’s te monitoren op effectiviteit en impact zodra het tot de uitvoeringsfase komt.
 
Het team van Ecorys adviseurs bestaat uit Leo Beumer, Ilse van de Velde, Daniela Stoicescu, Ivo Gijsberts en associate experts Sophie Trémolet en Hein Gietema. Daarnaast werkt het adviesbureau gedurende het traject met lokale partners en experts.