Atos Interim: Flexibel arbeidsmodel sterk in opkomst

12 februari 2013 Consultancy.nl

Het fenomeen ‘near employees’ is sterk in opkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Near employees’ zijn externen krachten, zoals interim managers, ZZP’ers en consultants, die zich langdurig verbinden aan een organisatie. Bedrijven en instellingen kiezen steeds vaker voor een flexibel arbeidsmodel omdat het hun flexibiliteit biedt en minder risico’s met zich meebrengt.
 
Uit onderzoek van Atos Interim Management blijkt dat deze tussenvorm tussen een vaste dienstbetrekking en het zelfstandige ondernemerschap zich veel sneller dan verwacht ontwikkelt. Zo geeft maar liefst een derde van de interim managers aan langdurig verbonden te zijn aan een organisatie. "Deze ontwikkeling wijst erop dat er een nieuwe vorm van werken ontstaat: autonoom, maar verbonden” zegt Piet Hein de Sonnaville, partner van Atos Interim Management.
 
Win-win
Volgens De Sonnaville biedt near employees voordelen voor beide partijen: “De werkgever is in staat kennis en kunde met een ander kosten- en risicoprofiel blijvend aan zich te verbinden. Tegelijkertijd weet de ZZP’er zich verzekerd van een veilige uitvalsbasis en financiële zekerheid, met tal van faciliteiten, opleidingsmogelijkheden en een grotere kans op (vervolg)opdrachten. Deze ontwikkeling is een doorbraak in het eendimensionaal denken, waarbij de interim manager geen andere keuze heeft dan een vast dienstverband of zelfstandig te blijven".
 
Investeren
Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn om in elkaar te investeren. “Als organisaties gericht investeren in een HR-beleid voor externen kunnen zij hiervan de vruchten plukken. Zo leveren tijdelijke managers een actieve bijdrage aan de organisatie, delen zij hun kennis en kunnen zij een rol als ambassadeur voor de organisatie vervullen. In ruil krijgt de interim manager uitzicht op een stabieler bestaan. Dit houdt wel in dat ook hij bereid moet zijn concessies te doen: op het gebied van tarifering, kennisdeling en meer ‘geven’ dan ‘nemen’. Ruim 70% zegt bereid te zijn dit ook daadwerkelijk te doen" aldus De Sonnaville.

Nieuws