Towers Watson: Vijf belangrijkste HR trends in 2013

29 januari 2013 Consultancy.nl

Een overzicht van de vijf belangrijkste HR trends in 2013 volgens Towers Watson, een internationaal adviesbureau op het gebied van financial advisory en management consulting.

Towers Watson - HR Trends 2013
 
1. Uniforme invulling performance management
Gedecentraliseerde multinationals ontwikkelen zich naar een meer centraal geleide organisatie. Dit brengt vaak een cultuuromslag met zich mee. Bedrijven doen er daarom goed aan na te denken over een uniforme invulling van performance management en talent management.
 
2. Specifieke value proposition voor groepen medewerkers
Bedrijven zullen medewerkers gaan segmenteren, zowel naar de aard van de functie als naar invulling van de functie. Voor elk gesegmenteerde groep medewerkers zal HR een aparte value proposition moeten voorbereiden.
 
3. Duurzaam betrokken medewerkers
Het meten van betrokkenheid alleen zal onvoldoende blijken. Bedrijven willen weten of medewerkers duurzaam betrokken zijn, of ze zich voldoende ondersteund weten door hun werkgever en of de work/life-belance in orde is.
 
4. De harde kant van HR
HR zal gaan sturen (en worden gestuurd) op harde performance indicatoren, zoals duurzame betrokkenheid, interne invulling van topfuncties en toegenomen employee performance.
 
5. Nieuwe werkverhoudingen geven grip op risico's
Medewerkers zijn voor veel bedrijven het belangrijkste kapitaal, maar, met name in tijden van economische neergang, vormen ze ook een (kosten)risico. Bedrijven zullen zoeken naar nieuwe werkverhoudingen met medewerkers, waarbij de risico’s voor de P&L (en de balans) beter controleerbaar zijn.

Nieuws

Meer nieuws over