Gupta: Zware zorg thuis kost gemeenten 600 miljoen

28 januari 2013 Consultancy.nl

De hervorming van de AWBZ die het kabinet in 2015 wil doorvoeren leidt tot een kostenpost van honderden miljoenen voor gemeenten en zal grote budgetdiscussies tot gevolg hebben. Dit blijkt uit het rapport “Stilte voor de Storm” van Gupta Strategists.

In het regeerakkoord staat dat de AWBZ, de rijksvergoeding voor langdurige zorg, alleen nog voor zorg in instellingen zal gelden. Zware zorg die thuis wordt geleverd (15-20 uur per week), bijvoorbeeld voor zwaar dementerenden, moet door de gemeenten worden bekostigd. Tenzij deze groep mensen (12.000 ouderen) verhuist naar een instelling, krijgen gemeenten een rekening gepresenteerd van opgeteld €600 miljoen. Dit zal de zorg aan de meest kwetsbare ouderen onder druk zetten, gezien de forse bezuinigingen die gemeenten moeten ophoesten.
€50.000 per persoon per jaar

De groep ontvangers van zware zorg bestaat uit 12.000 mensen die circa 1.000 uur zorg per persoon per jaar ontvangen. Dit komt per persoon neer op ongeveer €50.000 per jaar. “We hebben de zorgconsumptie op individueel niveau geanalyseerd. Betrouwbaarder kan bijna niet”, aldus Jurre de Bruin, adviseur bij Gupta Strategists.

Gupta Strategists - Wmo en Romp-AWBZ

Budgetdiscussie
Gupta Strategists waarschuwt dat de onduidelijke afbakening tussen zorg van gemeentes en zorg in de ‘romp AWBZ’ kan leiden tot budgetdiscussies waardoor kwetsbare groepen tussen wal en schip kunnen vallen. “De grenzen tussen de romp-AWBZ en Wmo zijn niet duidelijk. Denk aan de 12.000 mensen die thuis wonen en heel veel zorg nodig hebben, net zo veel als mensen in een verpleeghuis. Vallen deze mensen straks onder de romp-AWBZ omdat ze heel veel zorg nodig hebben, of krijgen ze hun zorg van gemeenten, omdat ze thuis wonen?” vraag de consultant zich af. Bijkomend risico is dat gemeenten gaan stimuleren dat deze ‘zware cliënten’ intramuraal worden opgenomen, terwijl de overheid juist inzet op verdere extramuralisering.

Gupta Strategists adviseert het rijk om de romp AWBZ helder af te bakenen, waarin en grote rol moet worden weggelegd voor de zwaarte van de zorg, onafhankelijk van de woonsituatie van de patiënt.

Nieuws