Vijf tips voor een robuuste ESG-informatievoorziening

10 juli 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven die stappen willen zetten op het gebied van ESG moeten hun informatiestromen op orde hebben. Alleen zo kunnen ze de benodigde data voor ESG-rapportages verzamelen, valideren en analyseren. Experts van Mobilee en Intello Consulting delen vijf tips voor hoe organisaties een robuuste en efficiënte informatievoorziening kunnen ontwikkelen.

1: Identificeer de relevante thema’s

Begin met een dubbele materialiteitsanalyse. Dit helpt om te bepalen welke ESG-thema’s van betekenis zijn voor de organisatie en stakeholders. Door deze analyse kunnen de relevante thema’s beperkt worden tot een beheersbaar aantal, het liefst rond de tien.

Hierdoor blijft de focus liggen op de meest materiële onderwerpen, die zowel interne als externe impact hebben, waardoor de ESG-inspanningen gerichter en efficiënter worden.

Materiële thema’s van 20 AEX-bedrijven (mei ‘24)

Bron: Mobilee

Beoordeel zowel de impact van de organisatie op de omgeving als de impact van ESG-thema’s op de organisatie. Dit helpt bij het prioriteren van thema’s die het belangrijkst zijn voor de bedrijfsstrategie. Door deze thematische focus raken inspanningen niet versnipperd en kun je gerichte verbeteringen doorvoeren die daadwerkelijk verschil maken.

2: Bepaal de informatiebehoefte per thema

Stel voor elk geïdentificeerd thema de specifieke informatiebehoeften vast. Dit houdt in dat je de juiste kpi’s en eenheden neemt die nodig zijn om de voortgang te meten en te rapporteren. Vooral bij milieuthema’s is kwantitatieve data cruciaal om nauwkeurig de impact en verbeteringen te kunnen aantonen.

Het is ook belangrijk om consistentie in de verzamelde data te waarborgen. Dit betekent dat de meetmethoden en de frequentie van gegevensverzameling duidelijk moeten worden vastgelegd. Door voor een systematische aanpak te kiezen blijft de ESG-informatie betrouwbaar en vergelijkbaar met de tijd, wat de basis vormt voor een transparante rapportage en verantwoording.

3: Richt effectieve governance in

Een robuuste ESG-informatievoorziening kan niet bestaan zonder een solide governancestructuur. In dat kader kan het gebruiken van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) uitkomst bieden. Dit is een methodologie voor continue verbetering, waarbij je eerst een plan maakt (Plan), dit vervolgens uitvoert (Do), dan de resultaten controleert (Check) en tot slot actie onderneemt om verbeteringen door te voeren (Act).

Deze cyclus zorgt voor een continue verbetering van de ESG-processen door regelmatige evaluatie en bijsturing. Managementreviews en documentatie van procedures spelen hierbij een cruciale rol.

Het vier-ogen-principe, waarbij belangrijke beslissingen en gegevens door meerdere personen worden gecontroleerd, verhoogt de betrouwbaarheid van de informatie. Dit governancemodel helpt niet alleen bij het waarborgen van de kwaliteit van de ESG-data, maar ook bij het integreren van ESG-doelstellingen in de bredere bedrijfsstrategie.

4: Transparantie en communicatie

Effectieve ESG-communicatie vereist transparantie. Presenteer de ESG-informatie in verschillende vormen, afgestemd op de behoeften van diverse doelgroepen. Voor klanten kan een beknopte one-pager voldoende zijn, terwijl investeerders mogelijk meer gedetailleerde en uitgebreide rapportages nodig hebben.

Daarnaast kan het nuttig zijn om de ESG-prestaties actief te communiceren via meerdere kanalen, zoals jaarverslagen, websites en sociale media. Dit bevordert niet alleen de transparantie, maar versterkt ook het vertrouwen van stakeholders in de ESG-initiatieven.

Een goed doordachte communicatiestrategie zorgt ervoor dat de boodschap helder en consistent is, wat bijdraagt aan een positieve reputatie van de organisatie op het gebied van duurzaamheid.

5: Digitalisering voor ESG-informatievoorziening

Digitale transformatie biedt veel kansen binnen de keten van informatievoorziening. Denk hierbij aan het automatiseren van handmatige taken (zoals het verzamelen en analyseren van data), het sneller ontwikkelen van rapportages over ESG-prestaties of het automatiseren van communicatie naar stakeholders. Naast kosten- en tijdsbesparing helpt automatisering ook in het nauwkeuriger inrichten van ESG-rapportageprocessen.

Opkomende technologieën als kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen bijdragen aan het maken van slimmere besluiten, zoals het in kaart brengen van belangrijke verbanden tussen de pijlers van ESG of het prioriteren van initiatieven aan de hand van impact en beschikbare middelen.