Ecorys bundelt successsen Europese binnenvaart

07 juni 2011 Consultancy.nl

Ecorys heeft – in samenwerking met 17 andere partijen – een handboek uitgebracht met succesvolle voorbeelden van binnenvaartconcepten vanuit heel Europa. Het handboek wordt de komende verspreid onder binnenvaartbedrijven met als doelstelling om de efficientie van de binnenvaart binnen Europa te verbeteren en de markt als geheel te stimuleren. Het ’European Good Practice Handbook for Inland Waterway Transport’ is zowel in gedrukte vorm als digitaal beschikbaar. 

Het Nederlandse advieskantoor Ecorys coördineerde de ontwikkeling van het handboek.

Best practices
Sinds 2008 zijn meer dan 100 sprekende voorbeelden van binnenvaartactiviteiten in Europa verzameld en in een handboek gebundeld. Ook is een website gelanceerd, die meer dan 100 succesverhalen bevat over de binnenvaart uit 20 verschillende landen (inclusief voorbeelden van grensoverschrijdende binnenvaartconcepten). De voorbeelden hebben betrekking op diverse gebieden, waaronder markt, vloot, werkgelegenheid en kennis, imago en infrastructuur. Van elk voorbeeld wordt kort beschreven wat het concept inhoudt en wat het innovatieve aspect is. Daarnaast wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn bij het concept en wat er nodig is om het concept in een andere lidstaat succesvol te kunnen implementeren.

NAIADES
Het initiatief is onderdeel van het bredere NAIADES programma. In januari 2006 heeft de Europese Commissie het meerjaren actieplan voor vervoer via binnenvaart (NAIADES) opgesteld. Via dit programma wil de EC de binnenvaart in Europa versterken en het gebruik ervan stimuleren. Door vaker te kiezen voor vervoer over binnenwateren kunnen andere vervoersmodaliteiten, zoals vrachtvervoer over de weg, worden ontlast. Hierdoor worden opstoppingen, vertraging op drukke verkeersaders en onnodige vervuiling tegengegaan en wordt een bijdrage geleverd aan duurzame mobiliteit. Ook wil de EC gebruikers meer bewust maken van de waarde van de binnenvaart in de totale, multimodale vervoersketen. 

Nieuws