Berenschot: Het Nieuwe Werken impuls voor WKR

17 november 2011 Consultancy.nl

De invoering van de werkkostenregeling (WKR) kan door het nieuwe werken een impuls krijgen. Veel ondernemers denken dat de WKR het nieuwe werken in de weg staat, maar daar hebben ze niet altijd gelijk in. Wel is het raadzaam dat ze goed kijken naar hun bedrijfsvoering, willen ze de regeling succesvol kunnen toepassen. Dit stelt adviesbureau Berenschot in het rapport HR Trends 2011-2012. 

De WKR werd begin dit jaar ingevoerd en wordt over twee jaar verplicht. Onder werkgevers is de belangstelling tot nu toe niet uitbundig. Uit het HR Trends onderzoek valt op te maken dat tot nu toe 15% van de werkgevers de overstap naar de WKR heeft gemaakt. De bedrijven die nog niet zo ver zijn, verwachten een hoop gedoe van de nieuwe regeling. Een aanzienlijk deel van deze groep (39%) stelt de WKR het liefst zo lang mogelijk uit en wacht tot 2014. Verder blijkt dat het nieuwe werken bij HR-professionals hoog in het vaandel staat. Bijna driekwart van hen vindt het belangrijk en een kleine 70% kan ook met enige regelmaat thuis werken. 

Veel werkgevers houden de ‘WKR-boot' af, omdat ze bang zijn dat de invoering veel kosten met zich mee gaat brengen. Ook is de angst dat de regeling uitdraait op een financiële tegenvaller. Volgens het organisatieadviesbureau lopen werkgevers daarmee het risico dat ze tegen 2014 in tijdnood komen. 

Stimulans
Het nieuwe werken zou werkgevers er wel eens toe kunnen zetten de WKR te omarmen, al was het maar om duidelijkheid te krijgen die ze nu nog niet hebben. Als zij bijvoorbeeld onder de Arbo-regeling een bureaustoel ter beschikking stellen voor thuiswerken, kunnen ze daarmee fiscaal gezien beter af zijn. Volgens Hans van der Spek, manager kenniscentrum HRM bij Berenschot, wordt als het om het nieuwe werken gaat vooral gedacht aan IT en huisvesting. "Een beperkte blik, want de impact op de bestaande regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden is net zo belangrijk". Bovendien kan het zomaar zijn dat werkgevers in de nieuwe situatie erop vooruit gaan, voegt Van Leeuwerden hier aan toe. "Wel moeten werkgevers er even goed voor gaan zitten. Invoering van de WKR raakt de bedrijfsvoering en dat brengt inderdaad de nodige rompslomp met zich mee." 

Eén van de veranderingen in de nieuwe opzet is dat zaken als bonnetjes en betalingsbewijzen niet altijd meer nodig zijn. Werkgevers hebben een ‘belastingvrije voet' van 1,4% van hun loonsom, beter bekend als de zogeheten vrije ruimte. Werkgevers kunnen die ruimte zelf indelen. Fiscaal gezien kan het onder de nieuwe regeling interessanter zijn om bepaalde onkosten niet meer te vergoeden, en in plaats daarvan zaken zoals mobiele telefoons en laptops ter beschikking te stellen. Op die manier kan ook binnen de WKR goed worden omgegaan met het nieuwe werken.

Als voorbeeld noemt Hans van der Spek de vergoeding voor internet. "Geef je een vergoeding daarvoor, dan is deze onder de WKR volledig belast. Kies je er voor om een laptop ter beschikking te stellen en in of aan die laptop verbind je de mogelijkheid om te werken zoals op kantoor, dan blijft de laptop belastingvrij." Verder zijn er ook veel minder fiscale voorwaarden als een werkgever benodigdheden als een bureau of stoel ter beschikking wil stellen om op een verantwoorde manier thuis te werken. 

Ruime mogelijkheden
Ook zaken als personeelsactiviteiten, fiets van de zaak, bedrijfsfitness, maar bijvoorbeeld ook een bonus kunnen onder de vrije ruimte van, op dit moment, 1,4% worden gebracht. Blijft een werkgever binnen deze vrije ruimte dan blijven alle voordelen voor de werknemer die ten laste van deze vrije ruimte zijn gebracht, uiteindelijk belastingvrij voor werknemer en werkgever. Overschrijdt een werkgever de vrije ruimte dan wordt het oppassen, want over het meerdere is de werkgever 80% belasting verschuldigd. Voordat loonbestanddelen ten laste van de vrije ruimte worden gebracht, mogen nog zogenoemde gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen in mindering worden gebracht. Vooral de nihil waarderingen kunnen ingrijpen in de bedrijfsvoering van een werkgever.

Nieuws

Meer nieuws over