Vier nadelen van werken met de agile-methode

11 juni 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Agile werken is al jaren een flinke hype binnen organisaties. De populaire werkmethode wordt vaak geroemd vanwege de potentie die het heeft om te zorgen voor efficiëntere en flexibelere werkprocessen. Toch belooft agile werken niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Agile-expert Bodei Brouwer van Agile Scrum Group komt in haar dagelijkse praktijk ook verschillende nadelen tegen, nadelen die het gevolg zijn van een slechte implementatie van de methodiek.

Vandaag de dag is agile werken een van de meest populaire methoden voor bedrijven voor het realiseren van ontwikkel- of veranderdoelstellingen. Agile is een aanpak die uitgaat van kortcyclisch werken aan verbetering, waarbij samenwerking, multidisciplinair en waardegericht werken centraal staan.

Vier nadelen van werken met de agile-methode


De voordelen die agile werken belooft zijn vrij helder: snel waarde realiseren voor de klant, meer wendbaarheid in de manier waarop doelen worden behaald en meer ruimte voor de medewerkers om voldoening uit werk te kunnen halen.

“Het klinkt op papier natuurlijk heel positief allemaal,” vertelt Bodei Brouwer, Agile trainer en consultant bij Agile Scrum Group, “…en in de meeste gevallen komt dat ook uit.“ Haar woorden vallen te begrijpen, als je bedenkt dat tal van onderzoeken en use cases immers onderschrijven dat agile (werken) zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering en klantwaarde.

Toch is het voor organisaties niet een stap die zomaar even gezet wordt. Agile werken is niet 1-2-3 geïmplementeerd. Sterker nog, het vergt een diepe kennis van de filosofie en bovendien dienen verschillende pijlers geïntegreerd te worden. “Wat je doorgaans ziet is dat als dergelijke pijlers niet goed zijn ingericht, transities naar agile werken mislukken. En dan komen ineens ook de nadelen van de methode naar boven drijven”, stelt Brouwer.

Maar welke nadelen (of valkuilen) kleven er dan aan agile werken? Brouwer zet vier typen van nadelen uiteen.

Agile biedt zelf geen praktische toepassing
Ondanks de veelvuldige verwijzingen naar 'Agile werken', blijft het een abstract begrip zonder direct toepasbare richtlijnen. “Het is eerder een filosofie dan een strak omlijnde methode”, betoogt Brouwer. “Het vraagt om een grondige analyse van de specifieke behoeften en omstandigheden binnen een organisatie voordat men kan beslissen welke methodologie het meest geschikt is.”

Het inschakelen van een ervaren Agile consultant kan volgens de Agile-expert uitkomst bieden. “Een consultant kan de huidige situatie goed evalueren, de juiste implementatie adviseren en teams begeleiden in de uitvoering.”

Op die manier wordt Agile werken concreet en kunnen organisaties tastbare resultaten neerzetten.

Agile mindset implementeren vereist verandering
Het omarmen van een Agile mindset impliceert een fundamentele verschuiving in denken en handelen, die niet altijd soepel verloopt. “Vaak komt de beslissing om Agile te gaan werken in eerste instantie van bovenaf,” legt Brouwer uit, …en dan met wat pijn en moeite naar beneden sijpelt, om vervolgens door de beslissers weer beperkt te worden gefaciliteerd.”

“Zo ontstaat er een situatie van duwen en trekken, weerstand en frustratie. Probeer dan verandering nog maar eens lekker te omarmen”, vervolgt Brouwer haar uitleg.

Om deze obstakels te overwinnen, is volgens Brouwer een diepgaand begrip van Agile-principes en -methodologieën essentieel, zowel bij het management als bij de teams. “Training op verschillende niveaus is daarom onmisbaar. Zo kan een gemeenschappelijk begrip worden gecreëerd en kunnen misverstanden worden geminimaliseerd. Pas dan kan een organisatie succesvol de voordelen van Agile werken ervaren.”

Onzekerheid is inherent aan Agile werken
Een van de centrale kenmerken van Agile is het erkennen van de inherente onzekerheid binnen projecten. Het vermogen om te leren en aan te passen gedurende het proces is cruciaal voor succes.

Stakeholdermanagement speelt hierbij een essentiële rol, stelt Brouwer: “Een training stakeholder management kan het steuntje in de rug zijn om alle interne en externe klanten te helpen inzien dat Agile de transparantie, samenwerking en aanpassingsvermogen biedt om projecten en producten succesvol te kunnen lanceren.”

Agile is een modewoord
Het gebruik van het woord 'Agile' is vandaag de dag alomtegenwoordig, maar vaak ontbreekt het aan een consistente interpretatie en toepassing. Dit kan binnen projecten leiden tot verwarring en weerstand bij zowel externe als interne opdrachtgevers. “

“Het gevaar bestaat dan, dat Agile verwordt tot niets anders dan een modewoord”, geeft Brouwer aan. “Ervaren, gecertificeerde Agile coaches zorgen ervoor dat Agile niet blijft bij een leeg woord maar echt substantie krijgt.”

Samenvattend, waar agile werken veelbelovend is voor organisaties die streven naar efficiëntie en wendbaarheid, is het cruciaal om de diepgaande veranderingen en mogelijke valkuilen van agile werken te erkennen en aan te pakken om de volledige voordelen te kunnen benutten.

“Door actief betrokken te zijn bij de implementatie en voortdurend te leren en aan te passen, kunnen organisaties een veerkrachtige en succesvolle agile cultuur opbouwen”, rondt Brouwer af.