Rijnconsult benoemt Bert Berghuis tot partner

03 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bert Berghuis is toegetreden tot de partnergroep van Rijnconsult. Hij brengt veel advieservaring vanuit verschillende bureaus mee naar zijn nieuwe partnerrol en geldt als een bekende naam in gemeenteland.

Na zijn bedrijfskundestudie met een master in HRM ging Berghuis direct het adviesvak in. De afgelopen twintig jaar heeft hij zich als adviseur ontwikkeld bij kleine en grote bureaus, waaronder Capgemini Consulting.

Vanaf 2010 heeft hij zich gespecialiseerd in lokale overheidsorganisaties. Daarin maakte hij vervolgens de keuze te werken voor voormalig nichespeler BuitenhekPlus.

Rijnconsult benoemt Bert Berghuis tot partner

Zo ontwikkelde Berghuis zich binnen deze sector in de loop der jaren van functiewaarderingsspecialist, via organisatie-inrichtingsexpert naar een brede organisatieontwikkel- en veranderkundig adviseur. Zijn opdrachten richtten zich op hoofd-, management-, fijnstructuur en overige sturingskeuzes, in de context van een organisatieontwikkeling, reorganisatie, herindeling, ambtelijke fusie en ontvlechting.

“Opdrachtgevers waarderen mijn deskundigheid en ervaring”, geeft Berghuis aan. “Daarnaast beschik ik over denk- en daadkracht en vind ik het belangrijk goed aan te sluiten en te verbinden met onder andere bestuur, management en medezeggenschap. Ik werk graag op basis van dit vertrouwen.”

Geen poeha

Hij sloot zich in 2022 aan bij Rijnconsult, een Utrechts veranderkundig organisatieadviesbureau. Hij bracht destijds een groot relatienetwerk aan opdrachtgevers mee naar Rijnconsult. Zijn keuze voor het bureau was een hele bewuste, en bevalt hem nog altijd uitstekend.

“Een hele prettige, open cultuur”, vertelt hij. “Iedereen helpt elkaar echt. Heel mensgericht en geen poeha. De charme voor mij is de combi van intellectuele en implementatiekracht in het bureau. En die van jonge mensen en doorgewinterde adviseurs.”

“De kracht van deze cultuur komt voort uit het gedeeld eigenaarschap en leiderschap. En er wordt hard gelachen op de maandelijkse kantoordagen, op onze jaarlijkse buitenlandse excursies met het team en heidedagen met het hele bureau.”

Ingewikkeld genoeg

Vanuit Rijnconsult richt Berghuis zich met het team Binnenlands Bestuur op toekomstoriëntaties van gemeenten, samenwerkingsvraagstukken, complexe besturings- en inrichtingsvragen, organisatie-evaluaties, leiderschaps- en organisatieontwikkeling en managementbegeleiding. Van kleine, middelgrote tot en met grote gemeenten en samenwerkingsverbanden, in alle domeinen van de gemeente.

“We zien regelmatig gehypte organisatieconcepten en reorganisatieleed”, schetst hij. “We worden dan gevraagd omdat we daaraan voorbij gaan, daar achter en onder kijken, vanuit onze sectorkennis en veranderkundige ervaring. Met de mensen in de organisatie.”

Op het gebied van besturing en inrichting heeft Rijnconsult een visie ontwikkeld op het eenvoudig organiseren van een gemeente. “Want een gemeente is al ingewikkeld genoeg”, aldus Berghuis.

Het laatste zetje

Nu hij een kleine tweeënhalf jaar bij Rijnconsult aan boord is, maakt Berghuis de stap naar het partnerteam. “De eerste jaren bij Rijnconsult heb ik veel geleerd, van alle collega’s en in het bijzonder over veranderkunde zoals systemisch werken, Rijnlands organiseren en de dialoogkracht in onze hele manier van werken”, blikt hij terug.

“Leren en reflectie is belangrijk, om niet jezelf te gaan herhalen als adviseur en open te blijven staan. Het ontwikkelproces naar Certified Management Consultant heeft bij mij het laatste zetje gegeven om voor het partnerschap te gaan.”

Als partner zal Berghuis zijn expertise blijven inzetten voor gemeenten, samen met al zijn collega’s. Daarnaast gaat hij zich richten op de ontwikkeling van Rijnconsult als geheel, met de andere marktteams en onderdelen van Rijnconsult zoals Jetzt en Rieken & Oomen.