4 van de 10 Nederlandse bestuurders optimistisch over economie

28 mei 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Slechts 4 van de 10 Nederlandse bestuurders zijn hoopvol over de vooruitzichten voor de Nederlandse economie, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Eden McCallum. Over hun eigen bedrijf zijn de bestuurders een stuk positiever gestemd.

Het onderzoek laat zien dat het gras voor veel van de bestuurders níet groener is aan de overkant. Eden McCallum vroeg ze naar hun vooruitzichten voor de wereldwijde en binnenlandse economie, met daarbij hun prognose voor de eigen organisatie.

De bestuurders zijn redelijk gelijk verdeeld in hun prognose voor de wereldeconomie. 35% is hier (zeer) pessimistisch over. Iets minder dan een kwart (23%) is niet pessimistisch en niet optimistisch. De overige 41% is (zeer) optimistisch. Over de binnenlandse perspectieven is bijna de helft van de bestuurders (47%) somber of zeer somber, tegenover 33% die er (zeer) positief op vooruitblikt.

4 van de 10 Nederlandse bestuurders optimistisch over economie

Opvallend is dat de verdeling van de percentages er aanzienlijk anders uitziet wanneer de bestuurders wordt gevraagd naar de verwachtingen voor hun eigen bedrijf. Maar liefst 71% is (zeer) optimistisch over de eigen vooruitzichten, tegenover slechts 15% die de komende jaren (zeer) negatief tegemoetziet.

Bronnen van zorgen

Aan de uiteenlopende vooruitzichten liggen volgens Eden McCallum verschillende zaken ten grondslag. De zorgen om inflatie en rentetarieven dalen, maar andere zorgen nemen toe.

Ten aanzien van de wereldeconomie zijn de respondenten vooral bezorgd over geopolitieke thema’s. Deze zorgen zijn ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 flink toegenomen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de oorlog in Oekraïne, de escalatie in Gaza en de toenemende druk rondom handel met China (denk bijvoorbeeld aan de situatie rondom ASML).

4 van de 10 Nederlandse bestuurders optimistisch over economie

Voor bestuurders uit Nederland geldt dat ze zich bijna dubbel zo vaak (van 23% naar 44%) zorgen maken over de binnenlandse politieke situatie.

Waar geopolitiek nog steeds het meest genoemd wordt (63%), is de situatie in Den Haag samen met arbeidstekorten (48%) en milieuproblematiek (tevens 44%) een van de meest genoemde bronnen van zorgen. Onder de belangrijkste uitdagingen zijn alleen de zorgen om rentetarieven gedaald, van 33% naar 16%.

Interne uitdagingen

Om de komende jaren een succesvolle onderneming te blijven runnen, moeten bestuurders met antwoorden komen op een reeks interne vraagstukken. Deze zijn vaak vrijwel universeel, maar spelen bij de ene organisatie nadrukkelijker dan bij de andere. Eden McCallum vroeg de bestuurders welke uitdagingen voor hen het zwaarst wegen.

4 van de 10 Nederlandse bestuurders optimistisch over economie

Het werven en behouden van talent is met 38% (voorheen 45%) nog steeds de belangrijkste uitdaging op de agenda van Nederlandse bestuurders. Nu de arbeidsmarkt enigszins tot rust is gekomen, is het wel de enige uitdaging die iets aan urgentie heeft ingeleverd onder de respondenten. 

De top vijf van uitdagingen wordt gecompleteerd door businessmodeltransformatie (een verdubbeling van 18% naar 36%), duurzaamheid, digitale transformatie en kostenreductie.

Generatieve AI

Het onderzoek laat tot slot zien dat meer dan de helft van alle Nederlandse bedrijven in 2024 experimenteert met of onderzoek doet naar generatieve AI. De meeste van de bestuurders verwachten dan ook dat deze technologie waarde zal genereren voor hun organisatie, onder meer door het verlagen van de kostendruk, het verhogen van efficiëntie en het verbeteren van de klantbeleving.

De hoge verwachtingen komen niet uit de lucht vallen: eerder onderzoek wees al uit dat generatieve AI de komende 10 jaar €85 miljard kan toevoegen aan het Nederlandse bruto binnenlands product.