Quality of Hire: Hoe meet je het en wat is de waarde?

06 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Quality of Hire (QoH) is een van de belangrijkste key performance indicators (kpi’s) voor recruitmentafdelingen. Maar tegelijkertijd zijn kpi’s ook vrij complex om in te voeren en te meten, waardoor veel recruiters de kpi links laten liggen. Quincy Burke van Quru legt uit welke waarde kpi’s kunnen hebben.

Quality of Hire is een prestatie-indicator die de waarde en bijdrage van nieuwe werknemers aan een organisatie meet. Het omvat aspecten zoals productiviteit, betrokkenheid en de bijdrage aan het langetermijnsucces van een bedrijf.

Hoewel de Quality of Hire-analyse vaak blijft liggen vanwege de complexiteit van de meting, gebrek aan duidelijke standaarden en de focus op recruitmentkengetallen op de korte termijn, biedt dit kengetal wel degelijk een aanzienlijke waarde.

Quality of Hire: Hoe meet je het en wat is de waarde?

Waarom wordt Quality of Hire minder gebruikt? Om te beginnen is het meten ervan complex. De kpi omvat meerdere dimensies van de prestaties van een werknemer, wat inhoudt dat het vergaren van de benodigde data een uitdaging kan zijn. Daarbij komt dat componenten van Quality of Hire zoals werknemersbetrokkenheid en culturele fit subjectief en variabel kunnen zijn.

Databeschikbaarheid is een andere uitdaging, vooral voor kleinere of middelgrote bedrijven, die vaak niet de middelen en technologische knowhow hebben om bepaalde data boven water te krijgen, door het gebrek aan overkoepelende systemen die het ontsluiten van data op een gestandaardiseerde manier mogelijk maken.

Verder geldt: het ontbreken van duidelijke standaarden maakt het moeilijk om een consistent en betrouwbaar meetsysteem op te zetten.

De waarde van Quality of Hire

Ondanks deze uitdagingen, biedt Quality of Hire tal van voordelen:

Langetermijnsucces
Quality of Hire biedt inzicht in hoe nieuwe medewerkers bijdragen aan het langetermijnsucces van een organisatie. Dit gaat verder dan de productiviteit op korte termijn en omvat factoren als culturele fit en betrokkenheid bij het bedrijf.

Verbeterde recruitmentstrategie
Door Quality of Hire te meten, kan de recruitmentstrategieën geoptimaliseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de afstemming van de vaardigheden van kandidaten op de behoeften van de organisatie, wat resulteert in een hogere kwaliteit van de match en de toegevoegde waarde van de kandidaat aan het geheel.

Kostenbesparing op lange termijn
Hoewel het meten van Quality of Hire uitdagend en mogelijk duurder kan zijn, leidt het op de lange termijn tot kostenbesparingen door het verminderen van verloop en het verbeteren van werknemerstevredenheid.

Betere werksfeer
Werknemers die goed passen bij de cultuur en doelen van de organisatie, dragen bij aan een positievere werkomgeving, wat weer leidt tot hogere werknemerstevredenheid en productiviteit.

Hoe kan Quality of Hire gemeten worden?

Voor een effectieve meting van Quality of Hire is meer nodig dan alleen human resources en recruitmentsysteem. Drie mogelijkheden:

  • Gebruikmaken van technologische oplossingen en (financiële) data-analyse om de meting van Quality of Hire te vereenvoudigen en te standaardiseren.
  • Samenwerken met HR- en business consultants, business controllers en experts op het gebied van talentmanagement om een op maat gemaakt Quality of Hire-metingssysteem te ontwikkelen.
  • Continu feedback verzamelen van zowel werknemers als managers om een vollediger beeld van de Quality of Hire te krijgen.

Samengevat

Het effectief meten van de Quality of Hire is complex en uitdagend. Het ontbreken van gestandaardiseerde meetmethoden maakt het vaak moeilijk om een consistent en betrouwbaar evaluatiesysteem te ontwikkelen. Veel organisaties neigen naar kortetermijn-recruitmentkengetallen.

Kleine en middelgrote bedrijven ondervinden bovendien vaak technologische en resourcebeperkingen die het verzamelen van relevante data belemmeren.

Wie deze uitdaging toch wil aangaan, doet er goed aan om te werken aan inzichten in de langetermijndoelstellingen, waaronder culturele fit en betrokkenheid bij het bedrijf, verbeterde recruitmentstrategie, kostenbesparing op langere termijn en een betere werksfeer.