Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersing

13 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Minder dan de helft van de organisaties in Nederland heeft een fraudebeleid, zo blijkt uit onderzoek van BDO. Publieke instellingen doen het over de gehele linie een stuk beter dan private bedrijven.

Het accountants- en adviesbureau ondervroeg zo’n 750 bedrijven en 250 publieke organisaties. Slechts 44% van de bedrijven heeft een fraudebeleid. Bij publieke organisaties gaat het om net iets meer dan de helft (52%).

Wel is er sprake van lichtelijke vooruitgang: bij de vorige meting had 39% van de bedrijven en 48% van de publieke organisaties een fraudebeleid.

Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersing

Bron: BDO

Een krappe meerderheid van de bedrijven (51%) beschikt wel over een gedragscode waarin regels zijn vastgesteld rondom fraudepreventie en -detectie, anticorruptie en het voorkomen van overtredingen van de wet- en regelgeving. Wederom een stap voorwaarts ten opzichte van een jaar eerder (46%).

In de publieke sector beschikt driekwart van de organisaties over zo’n soort gedragscode, net iets meer dan in de vorige editie van het onderzoek (73%).

Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersing

Bron: BDO

Ook wat betreft klokkenluidersregelingen – een (formele) interne meldprocedure voor incidenten of overtredingen – scoren publieke organisaties beter. Negen van de tien publieke instellingen (89%) hebben zo’n (interne) klokkenluidersregeling. Bij private bedrijven is dat iets minder dan twee derde (63%).

Het uitvoeren van een (periodieke) frauderisicoanalyse blijkt nog eerder uitzondering dan regel: nog geen kwart (24%) van de private bedrijven doet hieraan, tegenover de helft (51%) van de organisaties uit de publieke sector (51%).

Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersing

Bron: BDO

Al met al lijken de meeste organisaties dan ook niet erg goed voorbereid op een fraude-incident – en daar komen ze zelf ook ronduit voor uit: slechts 30% van de private bedrijven geeft aan voorbereid te zijn.

En ondanks dat de publieke sector het op alle fronten beter doet, geeft hier ook slechts iets meer dan een derde (35%) aan goed voorbereid te zijn – precies evenveel als een jaar eerder.

Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersing

Bron: BDO

“In beide sectoren is dus nog heel wat te winnen”, concludeert BDO. “Wij bevelen organisaties aan werk te maken van het in kaart brengen van hun belangrijkste fraude-, corruptie- en andere non-compliancerisico’s. Niet alleen omdat de accountant dit vraagt, maar ook en vooral voor de organisatie zelf.”

Het onderzoeksrapport werd geschreven door BDO-specialisten van zowel de Audit & Assurance-praktijk als de Forensic & Technology-unit.