Nederlanders beschermen hun woningen nauwelijks tegen weersextremen

29 mei 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Veel Nederlanders geven nauwelijks prioriteit aan het beschermen van hun woning tegen extreem weer. Dat blijkt uit onderzoek van MSI Consultants.

Voor zijn studie ondervroeg MSI Consultants meer dan 1.000 Nederlandse woningbezitters van 18 jaar en ouder. Respondenten maken zich vaker niet dan wel zorgen over schade door (onweer)stormen, aardbevingen, overstromingen en periodes van extreme droogte.

Gezien de toename van extreem weer, mede als gevolg van klimaatverandering, kan de zorgeloosheid worden aangemerkt als enigszins opmerkelijk. Afgelopen jaarwisseling kampte Nederland nog met flinke waterproblemen. Op tal van plekken was sprake van hoogwater – onder meer langs de Maas en de Rijn en rondom het Markermeer.

Nederlanders beschermen hun woningen nauwelijks tegen weerextremen

“Toch denkt 43% van de woningbezitters tot 2029 geen risico te lopen op natuurschade door extreem weer”, aldus de onderzoekers.

Weinig verrassend, hangt de mate waarin mensen zich zorgen maken sterk samen met hun woonplaats. Zo denkt maar 35% van de Limburgers de komende vijf jaar géén risico te lopen op schade door natuurgeweld. Limburg had afgelopen kerstvakantie behoorlijk veel last van het hoge water. In Maastricht legde het leger een nooddam aan. Daarnaast werd Limburg in de zomer van 2021 getroffen door een watersnoodramp, die €1,8 miljard schade aanrichtte. 

Lees ook: Waterproblematiek kost wereldeconomie tot 2050 duizenden miljarden.

“Het maakt uit waar woningbezitters vandaan komen”, schrijft MSI Consultant. “Limburgers zijn de afgelopen jaren meerdere keren geteisterd door hoogwater, daarom wijkt hun sentiment af van het landelijke gemiddelde.”

Stormangst

Nederlanders blijken vooral te vrezen voor schade die wordt veroorzaakt door stormen: net iets meer dan de helft van de respondenten (51%) is hier bang voor. Iets meer dan een kwart (27%) vreest vooral waterschade.

Lees ook: Arcadis helpt Rijkswaterstaat bij onderhoud van stormvloedkeringen.

Zuid-Holland vertoont op het gebied van stormangst een afwijkend beeld. “Hoewel vaak stormen woeden in deze provincie, is de angst voor stormschade lager (45%) dan het landelijk gemiddelde”, geven de onderzoekers aan. “Woningbezitters uit Zuid-Holland vrezen daarentegen wel meer dan gemiddeld voor waterschade.” 

Ondanks besef geen actie

Hoewel meer dan 90% van de ondervraagden zich realiseert dat extreem weer grote schade kan aanrichten aan hun woning, handelen de meesten hier niet naar. “Investeren in preventieve maatregelen om eventuele schade te beperken of te voorkomen heeft geen prioriteit”, aldus MSI Consultants. 

Zo vindt ongeveer de helft van de Nederlanders het nuttiger om hun woningen te verduurzamen dan te investeren in de bescherming tegen de gevolgen van weersextremen. “Verder zegt 40% liever met vakantie te gaan dan een verzekering af te sluiten tegen extreem weer”, merken de onderzoekers op. 

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan wel de nodige maatregelen te nemen om hun woning te beschermen tegen natuurgeweld. Volgens MSI Consultants gaat het daarbij echter met name om regelmatig onderhoud, niet om specifieke investeringen zoals het versterken van de fundering, het verbeteren van de riolering of het installeren van een pomp in de kelder. 

Hand op de knip

Van de respondenten die bereid zijn actie te ondernemen om hun woningen te beschermen tegen schade door weersextremen, zegt ongeveer 30% dat deze voorzorgsmaatregelen maximaal €1.000 mogen kosten. “Slechts 16% van de Nederlanders is bereid om minimaal €5.000 te investeren”, is te lezen in het rapport. 

Ook op een ander vlak houdt een deel van de Nederlanders liever de hand op de knip. Als de verzekeringspremie omhooggaat om beter gedekt te zijn tegen schade door extreem weer, dan moeten deze extra kosten enkel en alleen worden opgehoest door degenen die in de risicogebieden wonen, zegt 35% van de ondervraagden.

Klimaatlabel

Naast het energielabel, krijgen Nederlandse woningen in de toekomst mogelijk nog een keurmerk. Het zogeheten klimaatlabel geeft onder andere aan in hoeverre een woning waterveilig en hittebestendig is. “44% van de respondenten is voorstander van een klimaatlabel omdat het veel onduidelijkheid wegneemt”, zegt MSI Consultants. 

Een deel van de respondenten is tegen een klimaatlabel omdat ze niet geloven dat het invoeren van extra regels (voldoende) effect gaat hebben.

Sommige respondenten vinden dat het label oneerlijkheid in de hand werkt. Mensen kunnen er in zekere zin maar weinig aan doen waar zij wonen. Als iemand bijvoorbeeld vanwege zijn werk een woning heeft in Groningen, waar de kans op aardbevingen groter is, heeft het klimaatlabel in potentie een negatief effect op de verkoopprijs van zijn huis. De vraag is of dat rechtvaardig is, aldus de onderzoekers.