Krimp Schiphol volgens onderzoek niet schadelijk voor economie

26 april 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het laten krimpen van Schiphol is niet schadelijk voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit onderzoek van twee luchtvaartdeskundigen, uitgevoerd in opdracht van belangenorganisatie Natuur & Milieu.

Ieder jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de economische waarde van aankomende, vertrekkende en overstappende passagiers op onze nationale luchthaven Schiphol.

Volgens de huidige methode van het ministerie van I&W hebben overstappende passagiers evenveel economische waarde als vakantiegangers of zakelijke reizigers die Nederland bezoeken. En dat is vreemd, zeggen luchtvaartdeskundigen Eric Pels (VU Amsterdam) en Paul Peeters (Breda University of Applied Sciences).

Krimp Schiphol volgens onderzoek niet schadelijk voor economie

In hun onderzoek – genaamd ‘Network Quality and Environment Framework’ – stellen Pels en Peeters dat het rekenmodel van het ministerie van I&W tekortschiet. Een van hun argumenten: de huidige methode houdt geen rekening met de kostbare milieueffecten van vliegen.

De twee luchtvaartdeskundigen concluderen in hun onderzoeksrapport dat Schiphol heel wat vluchten zou kunnen schrappen zonder dat dit de economie schaadt. Dat komt omdat in hun rekenmodel circa 30% van de vluchten geen directe bijdrage levert aan de Nederlandse economie.

Pels en Peeters menen dat het belang van de hubfunctie van Schiphol wordt overschat: overstappende passagiers leveren nauwelijks wat op. Sterker nog: ze zorgen met name voor kosten. Elke vlucht levert bijvoorbeeld geluidsoverlast op en is slecht voor de luchtkwaliteit, en daarmee ook voor de volksgezondheid.

De twee luchtvaartdeskundigen pleiten in hun rapport voor een nieuwe manier om de waarde van het vliegverkeer vast te stellen. Met die nieuwe methode kan de netto toegevoegde economische waarde worden bepaald, onder andere door ook de kosten van externe effecten (zoals geluidshinder) mee te nemen.

Schiphol en verschillende vliegtuigmaatschappijen zijn het niet eens met Pels en Peeters. De luchtvaartpartijen beweren dat de hubfunctie van Schiphol juist een belangrijke ‘enabler’ is van het Nederlandse vestigingsklimaat. 

Wordt vervolgd

Op dit moment geldt een wettelijk maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar van en naar Schiphol. Vanwege geluidshinder voor omwonenden, wilde het demissionaire kabinet dat aantal een tijdje terug verlagen naar 460.000 vliegbewegingen per jaar.

De Verenigde Staten (VS) en de Europese Commissie (EC) zagen dat echter niet zitten. Zowel vanuit Washington als Brussel werd druk uitgeoefend. De VS zou bij de voorgenomen krimp van Schiphol sancties gaan invoeren tegen KLM, de EC stelde een strafprocedure in het vooruitzicht.

Ook de Hoge Raad nam de zaak onder de loep. Die besloot begin deze maand dat de luchthaven zich (voorlopig) dient te houden aan de regels van Brussel. Het is niet bekend wanneer de Hoge Raad zijn definitieve uitspraak zal doen over de kwestie.