Zeven tips voor het schrijven van goede ChatGPT-prompts

23 april 2024 Consultancy.nl 6 min. leestijd

‘Prompting’ is razendsnel een essentiële vaardigheid aan het worden voor iedereen die werkt met generatieve AI-tools als ChatGPT en Google Gemini. Het lijkt misschien makkelijk, maar blijkt in de praktijk soms best lastig. Terry Crapts van Data Science Partners (een spin-off van Agile Scrum Group) deelt zeven tips voor het geven van effectieve prompts.

Het is een term die over een jaar of vijf waarschijnlijk iedereen kent, maar zover zijn we nog niet. Dus om te beginnen: wat is prompting nou precies? Prompting is het formuleren van input voor toepassingen met generatieve AI.

Anders gezegd: voordat een AI-tool iets voor je kan doen, moet je hem natuurlijk wel vertellen wát hij dan moet doen. Dat doe je met prompting. Input voor zo’n gen AI-tool is talig, en de vorm, woordkeuze, taal en stijl van de input zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de content die de tool genereert.

Terry Crapts is data scientist bij Data Science Partners

Terry Crapts is data scientist bij Data Science Partners

Het is dan ook belangrijk om de kunst van het prompten zo goed mogelijk te beheersen, want hoe beter je de opdracht formuleert, hoe beter ChatGPT deze kan uitvoeren. Oftewel: hoe hoger de kwaliteit van de input, hoe hoger de kwaliteit van de output.

Het toevoegen van aanvullende ‘prompts’ (input) draagt bijvoorbeeld bij aan de manier waarop de output tot stand komt. Dit kan op ontelbare manieren. Zo kan op jouw verzoek de output in het Latijn worden gegenereerd, maar bijvoorbeeld ook in rijmvorm of in zinnen van maximaal tien woorden. En alle drie is natuurlijk ook gewoon mogelijk.

Zeven tips voor goede prompts

Om uit te zoeken hoe goede prompts tot stand komen, gingen we in gesprek met Terry Crapts van Data Science Partners. Crapts is afgestudeerd aan de TU Delft als ingenieur en houdt zich bezig met het optimaal benutten van data om bedrijfsprestaties te verbeteren.

Hij liet ons in de praktijk zien hoe prompting kan verschillen qua input en resultaat, en deelt enkele slimme tips.

1: Geef duidelijke instructies

AI wordt steeds menselijker. En net als een mens, kan ook ChatGPT geen gedachten lezen. De eerste tip is dan ook simpel: “Wees duidelijk”, aldus Crapts. “Hoe duidelijker je de vraag stelt, hoe makkelijker het voor ChatGPT wordt om goed antwoord te geven.”

Daarnaast hoeft niet elke prompt een vraag te zijn, legt hij uit. “Je kunt ook een duidelijke instructie geven. “Een voorbeeld is het volgende: kies als input niet: ‘hoe bereken ik de standaardafwijking in Excel?’, maar: ‘in kolom A staan 10 waardes. Ik wil in kolom C1 de standaardafwijking van deze waardes tonen. Geef de Nederlandstalige functie om dit te doen.’”

2: Geef aan hoe het antwoord geformuleerd moet zijn

Chatbots hebben een standaard manier van formuleren, zoals een mens een persoonlijkheid heeft. Door in een prompt sturing te geven aan hoe de bot zich gedraagt, kan deze echter worden beïnvloed. “Zo kan de tool gevraagd worden om te reageren als automonteur, of luidt een mogelijke prompt ‘antwoord als leraar voor kinderen van vier tot acht jaar’”, schetst Crapts.

Ook kan de prompt de vorm en structuur van de output beïnvloeden, bijvoorbeeld door te zeggen ‘geef een door komma’s gescheiden opsomming’ of ‘maak een genummerde lijst met een score van 1-10’. “Hiermee voorkom je dat ChatGPT in volzinnen gaat antwoorden terwijl je daar niet op zit te wachten”, aldus Crapts.

3: Specificeer de stappen die de bot moet volgen

Soms kom je tot het beste resultaat door in meerdere stappen te werken. Zo is het handiger om, als er meerdere bewerkingen van een tekst gewenst zijn, deze na elkaar in te voeren in plaats van tegelijkertijd. Dit geeft je ook de mogelijkheid om specifieker te zijn in het gewenste resultaat.

“Als je een reeks brieven moet vertalen en samenvatten, kun je het beste eerst vragen om de tekst te vertalen, waarbij je kunt specificeren of woorden onvertaald moeten blijven en hoe lang de vertaling ongeveer dient te zijn”, legt Crapts uit. “Beoordeel hierop het resultaat en draag met eventueel aanvullende instructies de bot op om het samen te vatten. Dit levert vaak een beter resultaat op dan wanneer alle handelingen in één prompt worden verwerkt.”

4: Gebruik referentieteksten

Zoals gezegd draagt de grootte van een prompt vaak bij aan de kwaliteit van de output. Je kunt ook teksten invoegen en de tool vragen om deze als referentie te gebruiken. “Zo kun je ChatGPT vragen een Sinterklaasgedicht te schrijven voor een familielid, waarbij je als input een korte biografie over die persoon toevoegt”, geeft Crapts als voorbeeld.

Wel zit er aan ChatGPT (en large language models in het algemeen) een limiet aan de lengte van prompts, geeft hij aan. “Dit wordt ook wel de ‘context window’ genoemd. Dit varieert vaak nog tussen gratis versies en betaalde versies.”

5: Gebruik scheidingstekens om input te structureren

Een prompt kan bestaan uit een vraag en een bepaalde input waarop deze moet worden toegepast. “Het resultaat verbetert naarmate de gebruiker concreet specificeert om welke tekst het gaat”, stelt Crapts.

Dat kan met scheidingstekens. Een voorbeeld is de volgende input: ‘Maak een samenvatting in de vorm van een haiku van onderstaande tekst tussen blokhaken. [tekst die samengevat moet worden]’

6: Specificeer de vorm waarin je de output verwacht

Een chatbot zoals ChatGPT geeft altijd vanzelf antwoord in de vorm waarvan het model denkt dat deze het meest wenselijk is. Dit komt echter niet altijd overeen met de intenties van de gebruiker.

“Vergezel een prompt dus van een reeks instructies”, adviseert Crapts, “zoals ‘in maximaal 50 woorden’, ‘in twee zinnen’, ‘in een lijst met bullets’ of ‘in een kommagescheiden lijst’ (zodat het direct naar Excel kan worden gekopieerd).”

7: Gebruik de API

Met de API (Application Programming Interface) kun je instructies geven voor welk proces er moet worden doorlopen bij het beantwoorden van een bepaald soort prompts. Met zo’n zogeheten ‘system prompt’ vertel je ChatGPT hoe hij voortaan moet reageren op een bepaalde ‘user prompt’.

“Zo kun vertellen welke stappen ChatGPT moet doorlopen elke keer als een gebruiker een specifieke vraag stelt”, legt Crapts uit. “Stel de user prompt is ‘help me om mijn internet werkend te krijgen’, dan kun je ChatGPT via de system prompt instrueren welke stappen hij moet doorlopen om dit probleem te helpen. Zie het als een beslisboom, waarin telkens wordt beschreven hoe op een bepaald antwoord moet worden gereageerd.”

Tot slot

Samenvattend: ChatGPT kan het leven soms een stuk makkelijker maken, maar daarvoor is het wel belangrijk om het ChatGPT ook een beetje makkelijk te maken. “Dit doe je door goed na te denken over de prompts die je geeft”, aldus Crapts. “Deze zeven tips kunnen je daarmee een eindje op weg helpen.”