70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

17 april 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

70% van de hoogopgeleide freelancers in Nederland is zo tevreden met de keuze voor zelfstandig ondernemen dat ze niet peinzen over een terugkeer naar een vast dienstverband, zo blijkt uit onderzoek van Malt.

Het online freelance platform vroeg meer dan 5.000 freelancers in zes Europese landen hoe ze tegen hun werk en de markt aankijken.

Uit de studie komt naar voren dat de gemiddelde freelancer aardig wat jaren op de teller heeft staan. Gemiddeld genomen heeft een freelancer zeven jaar ervaring opgedaan in loondienst alvorens hij of zij de overstap maakte naar een leven als zzp’er. Over hun keuze voor het zzp’erschap is het overgrote gedeelte nog steeds erg tevreden.

70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

Bron: Malt, Freelancing in Europe

Slechts 10% van de freelancers in de zes onderzochte landen is actief op zoek naar een vaste baan in loondienst. De overgrote meerderheid (61%) is zelfs zo happy als freelancer, dat ze geen interesse hebben in een vast contract.

In Nederland ligt dit percentage zelfs nog hoger (70%). De groep daartussenin kan worden omschreven als zwevend – ze overwegen een switch, maar zijn tegelijkertijd niet actief op zoek.

70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

Bron: Malt, Freelancing in Europe

De onderzoekers noemen het lage percentage freelancers dat wil terugkeren naar loondienst opvallend, aangezien in periodes met meer economische onzekerheid – zoals de tijd waarin we nu leven – dit percentage veelal toeneemt.

70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

Bron: Malt, Freelancing in Europe

Het onderzoek geeft verschillende mogelijke verklaringen voor de aanhoudende populariteit van freelancen:

De markt is goed
De markt voor freelancen is goed te noemen. De vraag is niet gedaald zoals tijdens eerdere crisisjaren het geval was. Meer dan de helft van alle freelancers heeft Malt laten weten dat ze evenveel of meer projectvoorstellen ontvangen dan een jaar geleden. 54% van de freelancers ziet ook geen verschil in de tijd die klanten nemen om een contract te tekenen.

70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

Bron: Malt, Freelancing in Europe

Hoger inkomen
Net iets meer dan 7 van de 10 (72%) freelancers geven aan dat hun inkomsten als freelancer gelijk of hoger liggen dan toen ze nog in loondienst waren. Onder Nederlandse freelancers ligt dit percentage zelfs op 77%.

Meer vrijheid en autonomie
Een groot deel van de respondenten geeft aan dat de grotere vrijheid en autonomie die ze hebben in het kiezen van hun werkzaamheden een belangrijke rol heeft gespeeld in hun keuze voor het freelanceleven.

Zo geeft driekwart (74%) van de freelancers aan dat ze een opdracht zouden weigeren als de waarden van een opdrachtgever niet aansluiten bij hun eigen waarden. Omdat freelancers vaak zoveel keuzevrijheid hebben, kunnen ze zelf de projecten kiezen waar ze de meeste voldoening uit halen.

70% van freelancers wil niet terug naar loondienst

Bron: Malt, Freelancing in Europe

Meer afwisseling
Het leven als freelancer betekent dat professionals kunnen werken aan diverse projecten van verschillende klanten en in uiteenlopende sectoren. Deze variëteit waarderen zij zeer, in tegenstelling tot de soms monotone routine die ze in loondienst bij een bedrijf zouden ervaren.

Eerder onderzoek van Intelligence Groep, gehouden onder Nederlandse zzp’ers, kwam met vergelijkbare conclusies: slechts 10% van de zzp’ers zou volgens de bevindingen weer in loondienst willen werken.