De link tussen strategische planning en financial control

11 april 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In een snel veranderende wereld, waar disruptie en onzekerheid de norm zijn geworden, speelt strategische planning een cruciale rol in het anticiperen op verandering en het behouden van een concurrentievoordeel. Experts van Feller leggen uit waarom financial control een belangrijke randvoorwaarde is voor effectieve strategische planning.

De tijd dat strategische besluiten werden gemaakt op basis van enkel jaarplannen ligt achter ons. Anno 2024 vereist het creëren van een strategische voorsprong een wendbare aanpak waarbij bedrijven voortdurend moeten evalueren welke disruptieve krachten prioriteit hebben en hoe ze daarop kunnen inspelen.

De effectiviteit van strategische planning is in de executiefase voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking met de chief financial officer en de finance-afdeling.

Business Control: De aanjager van adaptieve strategieën

Business controllers zijn de brug tussen de strategische visie van een bedrijf en de operationele uitvoering ervan. In tijden van onvoorspelbaarheid fungeren zij als de aanjagers van adaptieve strategieën, waarbij ze nauw samenwerken met het management om snel te reageren op veranderende omstandigheden.

Door voortdurend de bedrijfsomgeving te analyseren en proactief kansen en bedreigingen te identificeren, helpen business controllers bij het vormgeven van dynamische bedrijfsmodellen die zijn afgestemd op de hedendaagse snel veranderende wereld.

Financial Control: De bewaker van financiële veerkracht

Financial controllers handhaven daarentegen de financiële integriteit en veerkracht van een organisatie. In een landschap gedefinieerd door risico en onzekerheid, waarin bedrijven grote veranderingen ondergaan en regelmatig hun bedrijfsmodel moeten herzien, bewaken zij de financiële gezondheid door middel van nauwgezette budgettering, forecasting en risicomanagement.

Hun vermogen om de financiële gevolgen van strategische beslissingen te beoordelen en te zorgen voor een solide kapitaalstructuur is onmisbaar, vooral wanneer bedrijven zich aanpassen aan disruptieve veranderingen en streven naar groei en winstgevendheid.

Samenwerking

De effectiviteit van strategische planning hangt af van de samenwerking tussen business en financial control. Terwijl business controllers helpen bij het navigeren door de onzekere wateren van disruptie door het stimuleren van innovatie en het aanpassen van bedrijfsstrategieën, zorgen financial controllers ervoor dat deze strategieën financieel haalbaar zijn en in lijn met de langetermijndoelstellingen van het bedrijf

Door het integreren van inzichten uit strategische planning met de complementaire krachten van business en financial control, kunnen bedrijven een robuust raamwerk ontwikkelen dat hen in staat stelt om proactief en effectief te reageren op de uitdagingen en kansen die disruptie met zich meebrengt.