Berenschot en Montis-Q werken samen bij CSRD-dienstverlening

11 april 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Berenschot heeft op het gebied van CSRD-dienstverlening een samenwerking gesloten met Montis-Q.

De samenwerking is erop gericht om klanten van beide adviesbureaus te helpen bij de implementatie van CSRD binnen de bedrijfsvoering.

Met de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. De wetgeving is verplicht voor grote ondernemingen, maar raakt ook middelgrote en kleinere ondernemingen.

Berenschot en Montis-Q werken samen bij CSRD-dienstverlening

“Rapporteren over duurzaamheidsprestaties is een ingewikkeld proces”, zegt Christian Slob, senior consultant bij Berenschot. “Daadwerkelijk kunnen rapporteren over mens, milieu en governance vraagt om een proces dat alle lagen in de organisatie raakt, veel tijd en voorbereiding vergt en leidt tot een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering.”

Het behoeft daarnaast diepe kennis van financiële zaken, van de interne verslaglegging tot aan de auditcontrole. Dit is waar de samenwerking met Montis-Q om de hoek komt kijken. Het financieel adviesbureau uit Rotterdam (circa 20 professionals) specialiseert zich volledig in accounting, financiële processen, interne controles en audits.

“Wij hebben jarenlange ervaring in het verduurzamen van organisaties, van het opstellen van een duurzaamheidsstrategie, het uitvoeren van materialiteitsanalyses tot het verduurzamen van bedrijfsprocessen”, zegt Slob. “Door onze samenwerking met Montis-Q kunnen we organisaties van begin tot eind ondersteunen bij de integratie van CSRD.”

De consultants van Montis-Q ondersteunen onder andere bij datavalidatie, interne verslaglegging, voorbereiding van de audit en de auditcontrole.

Joost Ruikes, oprichter van Montis-Q: “Door onze krachten te bundelen zorgen we dat organisaties CSRD-ready zijn. Als onafhankelijke dienstverlener zijn we bovendien niet verbonden aan een controlerende instantie zoals een accountantskantoor, wat de objectiviteit en flexibiliteit in onze aanpak ten goede komt.”

Van verplichting naar versterking

Samen beogen de partners de beweging naar CSRD-compliance naar een hoger niveau te tillen. “We zien de rapportageverplichting als krachtig instrument om de verduurzaming van organisaties daadwerkelijk te realiseren. We helpen dan ook niet alleen om aan de rapportageverplichting te voldoen, maar ondersteunen actief bij de integratie van CSRD in de strategie en bedrijfscultuur”, zegt Slob.

Wieke Ambrosius, senior consultant bij Berenschot, voegt toe: “De focus ligt op oplossingen die organisaties in staat stellen duurzaamheid naadloos te integreren in hun bedrijfscultuur en strategie. Door de klant hier nauw bij te betrekken, begrijpen we goed welke vraagstukken er spelen en komen we tot oplossingen op maat.”