Ecorys: Vrijere handel met de VS levert miljarden op

20 december 2012 Consultancy.nl

Verdere liberalisering van de handel met de Verenigde Staten zou Nederland veel geld opleveren. Uit een studie van Ecorys blijkt dat de bijdrage aan economische groei kan oplopen tot €4 miljard. Op basis van de analyse van het adviesbureau wil minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat er vaart wordt gezet achter een nieuw vrijhandelsakkoord.
 
Win-win
Volgens Ploumen is een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS van groot belang voor bedrijven, consumenten en het economisch herstel. ‘De trans-Atlantische handel is nog altijd de grootste ter wereld. Liberalisering daarvan is een win-win situatie voor Amerika, Europa en zeker voor Nederland.’
 
De EU voert al sinds 2011 met de VS verkennende besprekingen over een vrijhandelsakkoord en de verwachting is dat volgend jaar formele onderhandelingen kunnen worden gestart. Ploumen wil dat Nederland zich nu al grondig voorbereidt. ‘Met het onderzoek van Ecorys is een eerste stap gezet om straks de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven optimaal te kunnen behartigen.’
 
Nieuw handelsakkoord
De studie brengt die belangen nauwkeurig in kaart, met speciale aandacht voor de topsectoren agri-food en horticulture, high-tech systemen en materialen, en chemie. Het onderzoek bevestigt dat afstemming van regelgeving en standaarden veel extra winst kan opleveren. De Amerikaanse eisen voor certificering van high-tech materialen wijken bijvoorbeeld af van de Europese, waardoor het bedrijfsleven deze ervaart als een belangrijke handelsbarrière. Volgens minister Ploumen zijn het bij uitstek dit soort belemmeringen die kunnen worden weggenomen met een nieuw handelsakkoord.

Nieuws

Meer nieuws over