Deloitte stresstest: Gemeente Aalten financieel gezond

19 december 2012 Consultancy.nl

De gemeente Aalten heeft financieel de zaken op orde. Ondanks onder andere dalende opbrengsten en bezuinigingen van het Rijk beschikt gemeente Aalten over voldoende weerstandscapaciteit om deze effecten succesvol te kunnen bestrijden. Dat blijkt uit een stresstest uitgevoerd door Deloitte.
 
Een stresstest geeft inzicht in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van een organisatie.
 
Financieel gezond
Uit de stresstest is gebleken dat de kwaliteit van de interne financiële beheersing afgelopen jaren is gegroeid en de vooruitgang op veel fronten zichtbaar is. “Het is cruciaal om interne financiële beheersing op orde te houden om scherp aan de wind te kunnen zeilen in de huidige, financieel roerige tijden. Ook gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. De financiële positie van de gemeente is goed, we hebben op dit moment het vermogen om in relatie tot de exploitatie (begroting) en met inachtneming van de risico’s de continuïteit te waarborgen” aldus de gemeente in een persbericht. Uit het onderzoek van het adviesbureau komt ook naar voren dat Aalten relatief weinig schulden heeft, waardoor het ook weinig rente hoeft te betalen.
 
Risico’s
In het rapport benoemt Deloitte ook een aantal risico’s. Het grootste risico voor gemeente Aalten ligt bij de niet in exploitatie genomen gronden, gronden die feitelijk liggen te wachten op ontwikkeling. Ook moet de gemeente goed op de garantstellingen letten (door de gemeente gewaarborgde geldleningen van derden).
 
Zie ook de gerelateerde berichten:
- Adviesbureaus krijgen 30 miljoen voor stresstests
- E&Y: Zorginstellingen falen voor financiele stresstest
- Gemeente Hillegom financieel gezond volgens BMC

Nieuws

Meer nieuws over