Gemeente Hillegom financieel gezond volgens BMC

29 november 2012 Consultancy.nl

Adviesbureau BMC heeft de gemeente Hillegom onderworpen aan een financiële stresstest. Hillegom heeft een “uitermate solide” financiële situatie, aldus het onderzoek.

Door een stresstest uit te voeren kan de financiële situatie in gemeenten worden geanalyseerd, en blijkt hoe de begroting verbeterd kan worden. De voornaamste reden van de uitermate solide positie van Hillegom is het voorzichtige beleid van de afgelopen jaren. Dat blijkt nu zijn vruchten af te werpen, zo blijkt uit een toelichting die Peter Beumer, adviseur bij BMC, op 11 oktober jl. tijdens een informatieavond gaf.

Stresstest waardevol
Hoewel bekend was dat de gemeente er financieel goed voorstaat, is de stresstest ook voor Hillegom waardevol, aldus Beumer. In de toekomst zullen gemeenten te maken krijgen met financiële tegenslagen. De centrale overheid zal bijvoorbeeld minder geld uitkeren aan de gemeenten, wiens budget voor 50% afkomstig is van het Rijk. Verwacht wordt dat deze geldstroom alleen maar verder zal afnemen. Bovendien staat Hillegom voor enkele grote investeringen, waaronder de reconstructie van de N208, de herinrichting van het Elsbroekerpark en de Hoftuin, en uitgaven voor WMO. De bevindingen van de stresstest kunnen de gemeente hier mede op voorbereiden.

Nieuws

Meer nieuws over