KPMG: Zorgsector wacht groot capaciteitsprobleem

10 december 2012 Consultancy.nl

De wereldwijde zorgsector wacht de komende tien jaar een aanzienlijk tekort aan gekwalificeerd personeel. Alleen al in de landen die deel uitmaken van de OECD zal het tekort aan zorgcapaciteit de komende tien jaar oplopen tot bijna 30% van de benodigde capaciteit. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar de vraag en aanbod van zorg.
 
Vraag >> aanbod
Aan de vraag kant zijn de bevindingen helder: mensen worden steeds ouder worden en gaan langer een beroep doen op zorgdiensten. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de wereldwijde behoefte aan zorg de komende tien jaar met 10 tot 13% zal groeien. Daartegenover staat dat het aanbod van zorg de komende tien jaar echter met zo’n 10% zal afnemen. Werknemers werken steeds vaker parttime en het aantal uren dat per week wordt gewerkt, daalt gestaag. De afgelopen 20 jaar is het aantal uren dat wekelijks gewerkt wordt met 7% gedaald.
 
“Als deze ontwikkeling zich de komende 10 jaar doorzet, betekent dat de gemiddelde werkweek in de zorg nog maar 34,5 uur duurt", constateert Marc Berg, partner bij KPMG. Berg: "Dit betekent dat vraag en aanbod in de zorg in het jaar 2022 volledig uit de pas lopen en er een gat ontstaat van bijna 30%".
 
Oplossing?
Volgens KPMG is het te kort door de bocht om te concluderen dat het capaciteitsprobleem in de zorg een arbeidsmarktprobleem is. Berg: “De oplossing voor het probleem licht niet in het zonder meer aannemen van meer personeel in de zorg. Gezien het feit dat de personeelskosten nu al de grootste kostenpost in de zorg zijn, behoort het financieren van 10% tot 20% extra arbeidspotentieel gewoon niet tot de mogelijkheden. En ook het verhogen van de pensioenleeftijd of het stimuleren van mensen om meer uren per week te werken is financieel niet haalbaar.
 
De enige haalbare oplossing ligt in het verhogen van de productiviteit van het huidige werknemersbestand. “Dit betekent dat het bestaande arbeidspotentieel slimmer en efficiënter moet worden ingezet zonder dat daarbij de aantrekkelijkheid van het werk in gevaar wordt gebracht” vervolgt Berg.
 
Sturen op waarde ipv volume
De KPMG adviseur benadrukt dat het van essentieel belang is dat het leveren van waarde aan de patiënt deel gaat uitmaken van het DNA van de zorginstelling. “Werknemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen, er moet meer aandacht komen voor ‘performance management’ en prestaties in de zorg moeten meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt” aldus het adviesbureau.
 
Zie ook de gerelateerde berichten:
- Gupta: Ziekenhuizen boeken opnieuw recordwinst
- BDO: Middelgrote ziekenhuizen hebben de toekomst
- Gupta: Ouderen flink achteruit door AWBZ bezuiniging
- KPMG Health koopt Plexus en richt KPMG Plexus op

Nieuws

Meer nieuws over