Ecorys: Midden en kleinbedrijf in Europa stagneert

03 december 2012 Consultancy.nl

De economische crisis heeft negatieve gevolgen voor de groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Europa. Schattingen van de prestaties in de EU laten zien dat er tussen 2008 en 2011 zo goed als geen groei in de MKB-werkgelegenheid is geweest, hoewel er wel verschillen bestaan tussen de lidstaten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse adviesbureau Ecorys in opdracht van de EC.
 
MKB ruggengraat van economie
Het MKB is de ruggengraat van de Europese economie. Met in totaal zo’n 20,7 miljoen bedrijven beslaat het meer dan 99% van alle bedrijven in de Europese Unie.
 
Markt stagneert
Het onderzoek van Ecorys wijst uit dat groei van het MKB in 2011 praktisch tot stilstand is gekomen, maar dat er positieve signalen in verschillende afzonderlijke lidstaten zijn voor 2012. Recente cijfers laten zien dat de MKB-sector zich in een groeiend aantal lidstaten herstelt, met slechts drie lidstaten die een daling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid tonen, in vergelijking met 22 lidstaten in 2009. Voor 2012 wordt verwacht dat nog maar twee landen in deze negatieve situatie verkeren.
 
Ondernemingsklimaat en universiteiten
Ecorys stelt dat voor het bereiken van solide MKB-prestaties in de toekomst een optimaal functionerend ondernemingsklimaat essentieel is. Dit geldt vooral voor de high-tech en kennisintensieve sectoren (electronica, geneesmiddelen, juridische en boekhoudkundige diensten, wetenschappelijk onderzoek en de creatieve sector).
 
Het onderzoek toont tevens het belang van de rol van universiteiten in het overbruggen van de kloof tussen onderzoek in de publieke sector en het bedrijfsleven, om meer innovatieve starters te stimuleren.

Nieuws