Leeuwendaal en Buitenhekplus ontwikkelen HR21

17 augustus 2011 Consultancy.nl

Adviesbureaus Leeuwendaal, BuitenhekPlus en de RheiGroup hebben in opdracht van de VNG een generiek functiegebouw ontwikkeld voor de gemeentelijke sector. De ‘toolkit’, genaamd HR21, bevat 101 beschreven normfuncties die gewaardeerd zijn met een modern functiewaarderingssysteem.
 
De basisfuncties van HR21 zijn gebaseerd op de drie-eenheid: functiebeschrijving, competentieprofiel en resultaatbeschrijving
 
Functiebeschrijving
De generieke functiebeschrijving weerspiegelt de essentie van de functie in termen van niveaubepalende taken en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De functiebeschrijving vormt de basis voor functiewaardering.
 
Competentieprofiel
Het competentieprofiel beschrijft welke gedrag, houding en vaardigheden nodig zijn om een functie goed te kunnen uitvoeren. Het competentieprofiel vormt de basis voor coaching en ontwikkeling.
 
Resultaatbeschrijving
De resultaatbeschrijving is een weergave van concrete resultaatafspraken en de criteria op basis waarvan beoordeling plaatsvindt. De resultaatbeschrijving vormt hiermee de basis voor de gesprekscyclus.
 
Jaarlijkse evaluatiegesprekken
Via de jaarlijkse planning- en evaluatiegesprekken wordt de samenhang met individuele beloning, mobiliteit en coaching en opleiding bewaakt. Op deze manier wordt direct een start gemaakt met een moderne integrale HR-benadering!
 
Fundament voor strategische personeelsplanning
HR21 legt een fundament voor strategische personeelsplanning omdat met de drie-eenheid duidelijk wordt wat er van medewerkers op dit moment wordt verwacht aan kennis, kunde en vaardigheden. Met deze basis kan de organisatie vooruit kijken naar welke kennis, kunde en vaardigheden er in de toekomst nodig is om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
 
Inzicht bij alle aangesloten organisaties
Alle bij HR21 aangesloten organisaties hebben inzicht in de functies en formatie bij andere aangesloten organisaties, ten behoeve van onder andere:

  • salarisvergelijking
  • formatievergelijking
  • werving en selectie
  • loopbaanmogelijkheden en -oriëntatie

Nieuws

Meer nieuws over