Arno van Kempen Senior Managing Consultant bij Berenschot

07 januari 2012 Consultancy.nl

Arno van Kempen is begin januari in dienst getreden als Senior Managing Consultant bij adviesbureau Berenschot. Hij is afkomstig van de gemeente Haarlemmermeer waar hij ruim vijf jaar werkte. Arno van Kempen gaat zich richten op opdrachten met een bestuurlijk-juridisch karakter, zoals samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden.
 
Arno van Kempen werkte sinds oktober 2006 voor de gemeente Haarlemmermeer als directeur beleidsontwikkeling (portefeuilles sociaal-maatschappelijk beleid, ruimtelijk-fysiek beleid en veiligheid) en was hij in het laatste kwartaal van 2011 tevens waarnemend gemeentesecretaris. Daarvoor werkte hij bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als hoofd en aansluitend sectordirecteur Fysieke en Economische Infrastructuur en later als directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken. Tot 2000 werkt hij bij het Ministerie van VROM, onder meer als hoofd Bestuurlijke en Maatschappelijke Betrekkingen.
 
Peter van Tongeren
Onlangs heeft organisatieadviesbureau Berenschot ook Peter van Tongeren in dienst genomen als managing consultant. Van Tongeren werkte de afgelopen jaren voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Nieuws