Peter van Tongeren managing consultant bij Berenschot

30 december 2011 Consultancy.nl

Peter van Tongeren (1963) is per 1 november 2011 in dienst getreden als managing consultant bij Berenschot. De afgelopen jaren zette hij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het programma Groeiversneller op. Dit is een ontwikkelprogramma om MKB-bedrijven sneller te laten groeien. Peter van Tongeren deed consultancy- en managementervaring op in de publieke en private sector. Hij spreekt Portugees en gaat zich binnen Berenschot richten op de Braziliaanse markt.

In het verleden werkte hij onder andere voor Gemeente Gouda, Gemeente Capelle aan den Ijssel, Vedior, Hogeschool Rotterdam en TNT. Hij heeft in 2007 de titel Certified Management Consultant behaald aan de SIOO.

Annette de Boer
Medio oktober is Annette de Boer in dienst getreden als managing Consultant bij Berenschot. Zij richt zich bij Berenschot op het terrein van Veiligheid en Crisismanagement, infectieziekten, veiligheids-regio's, GGD, GHOR, gezondheidsbevorderende instellingen, laboratoria en kennisinstellingen. Annette de Boer was afkomstig van het RIVM waar zij werkte als ze als hoofd beleid, bedrijfsvoering en advies van het Centrum Infectieziektebestrijding.

Nieuws