Annette de Boer Managing Consultant bij Berenschot

02 december 2011 Consultancy.nl

Annette de Boer is half oktober in dienst getreden als managing Consultant bij Berenschot. Zij gaat zich bij Berenschot bezighouden met opdrachten op het terrein van Veiligheid en Crisismanagement, infectieziekten, Veiligheidsregio's, GGD, GHOR, gezondheidsbevorderende instellingen, laboratoria en kennisinstellingen.

Annette de Boer is afkomstig van het RIVM waar zij werkte als ze als hoofd beleid, bedrijfsvoering en advies van het Centrum Infectieziektebestrijding. Voor 2007 werkte ze bij het RIVM aan surveillance van ziekenhuisinfecties, communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma en moleculaire epidemiologie van tuberculose. De Boer heeft internationale ervaring opgedaan bij de WHO Pacific Regional Office in de Filippijnen en in een Nederlands ontwikkelingsproject in Kaapverdië. Als epidemioloog bij de toenmalige GGD Noord-Kennemerland in Alkmaar heeft ze ervaring opgedaan binnen de gemeentelijke/regionale overheid.

Nieuws