Inkoopteams worstelen met realisatie van duurzame doelen

05 oktober 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Netto-nul staat hoog op de agenda van inkooporganisaties. Velen worstelen echter met het realiseren van hun doelstellingen, zo blijkt uit onderzoek van Sourcing Champions en Valuedesk. Hun advies? “Stel een ambitieuze strategie op, ga meteen over tot actie (accepteer daarbij onvolkomendheden) en richt het vizier vooral op snelle successen.”

Duurzaamheid is allang geen toverwoord meer; het is de drijvende kracht achter een sterke reputatie en zelfs betere financiële prestaties. Bestuurders zijn zich vandaag de dag goed bewust van de langetermijnwaarde van een duurzame strategie: zo staat ESG voor twee derde van de CEO’s in de top drie van prioriteiten voor 2023 en zijn duurzaamheidsinvesteringen dit jaar met 16% gestegen.

Supply chain-management speelt hierin een cruciale rol. Tussen de 70% en 90% van de CO2-voetafdruk van een bedrijf kan worden toegeschreven aan de supply chain. Deze zogeheten Scope 3-emissies maken meteen duidelijk hoe belangrijk de inkoopfunctie is in de duurzaamheidstransitie.

Net-zero target adoption by company sizes in terms of revenue. We see that the share of companies who have a target tends to be greater for bigger companies.

Het onderzoek van Sourcing Champions en ValueDesk peilde de meningen van meer dan 100 inkoopdirecteuren en -professionals in heel Europa. De studie werpt licht op het belang van inkoop binnen het bredere decarbonisatieproces. Daarnaast benadrukt het hoe verschillende knelpunten de uitvoering van duurzaamheidsplannen in de weg kunnen staan.

93% van de ondervraagde inkoopprofessionals is het erover eens dat duurzaamheid een topprioriteit is. Slechts 50% van de bedrijven beschikt echter over een expliciete netto nul-doelstelling, met daarin Scope 3-emissies.

Niet verrassend beschikken grotere bedrijven vaker over een dergelijke doelstelling. Volgens de auteurs van het rapport heeft dat te maken met het feit dat te maken hebben met hogere verwachtingen vanuit de verschillende stakeholders en vanwege de strengere wettelijke eisen die gesteld worden.

Percentage of companies that have set themselves a certain net-zero target. A majority of companies have not yet set a goal, and most companies that have a goal have set it for 2030

Een derde van de bedrijven (32%) streeft ernaar netto-nul te bereiken tegen 2030. Vaak pakken bedrijven met zulke vooruitstrevende doelen (soms zelfs met nog ambitieuzere doelen richting 2025) een leidende rol in het aanjagen van duurzame verandering binnen hun sector.

Het waarmaken van de duurzaamheidsambities blijkt voor veel bedrijven echter een flinke uitdaging. Een gebrek aan data, complexe supply chains en beperkte controle over de emissies van leveranciers worden in het onderzoek genoemd als belangrijke obstakels. Een gebrek aan voldoende middelen en expertise vormt een ander knelpunt, vooral bij kleinere bedrijven, die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben om hun doelen te realiseren.

Average of the evaluation of the biggest challenges. Companies that already have a net-zero target evaluate the challenges to be smaller on average

Bovendien vormt het vaststellen van hun huidige CO2-voetafdruk en het opstellen van een (wetenschappelijk gefundeerde) netto nul-doelstelling voor bedrijven onbekend terrein.

Een andere uitdaging ligt in het feit dat de meeste bedrijven bij het selecteren van hun leveranciers de prijs en de betrouwbaarheid van levering nog steeds belangrijker achten dan duurzaamheidsoverwegingen.

“Omdat kosteneffectiviteit een focus blijft voor inkoopteams, is een eenvoudige manier om snel te beginnen het focussen op maatregelen die zowel de prijs als netto-nuldoelstellingen ten goede komen”, zegt Sabrina Hueren, consultant bij Sourcing Champions. “Door deze aanpak te volgen, kunnen bedrijven aan hun netto-nulreis beginnen, terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met de huidige uitdagingen en kostenoverwegingen niet uit het oog hoeven te verliezen.”