Centraal Informatie Systeem verlengt samenwerking met Conclusion

08 september 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) gaat nog eens vijf jaar met Conclusion samenwerken op het gebied van digitale dienstverlening.

De twee partijen werken sinds 2018 samen. Conclusion zorgt voor het beheer en onderhoud van het applicatielandschap, en denkt mee over doorontwikkeling en innovatie.

In een persbericht laten CIS en Conclusion dat de samenwerking aan de basis heeft gestaan van een “verdere professionaliseringsslag” en “meer dan 15 innovaties”. Vanuit Conclusion wordt de dienstverlening aangeboden door dochter AMIS, dat zich specialiseert in IT-applicatiediensten en data-integratie.

Centraal Informatie Systeem verlengt samenwerking met Conclusion

Anne van Doorn, directeur van Stichting Centraal Informatie Systeem: “CIS zet de samenwerking met AMIS Conclusion graag voort als haar IT-partner. Deze voortzetting is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de performance en het succesvol ontwikkelen van nieuwe proposities in de afgelopen vijf jaar.”

Stichting Centraal Informatie Systeem is de belangenbehartiger voor Nederlandse verzekeraars en gevolmachtigden. De stichting speelt een cruciale rol in het ondersteunen van bedrijfsvoering binnen de verzekeringssector.

Zo ondersteunt haar deelnemers onder meer met de CIS-databank. Deze databank omvat schadeclaims (17.5 miljoen) van vrijwel alle Nederlandse verzekeraars en wordt ingezet voor risico-inschatting bij acceptatie en claims in het operationele proces van de verzekeraar. Dagelijks maken zo’n 9.500 personen, verdeeld over de 328 CIS-deelnemers, gebruik van de CIS-systemen.

Daarnaast biedt CIS haar deelnemers de mogelijkheid om klanten te toetsen tegen sanctielijsten (635 miljoen keer in 2022) en de natuurlijke persoon achter een bedrijf te achterhalen door middel van haar UBO check-applicatie (31 miljoen keer in 2022). Hiermee ondersteunt CIS haar deelnemers te voldoen aan wet- en regelgeving die hen wordt opgelegd.

“De systemen van CIS spelen een essentiële rol in het optimaliseren van het afsluit- en claimproces van verzekeraars. Dit draagt bij aan het opsporen van verzekeringsfraude en reduceert kosten door haar dienstverlening aan deelnemers aan te bieden tegen de meest gunstige prijs”, legt van Doorn uit.

Voor de komende vijf jaar staan naast de gewoonlijke beheersdiensten tal van upgrades op de agenda. Vooral op het terrein van risico-inschatting, naleving van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de uitvoering van de Sanctie Wet wil CIS stappen voorwaarts zetten.

”Vanaf het begin hebben we samen met de medewerkers van CIS gewerkt aan het professionaliseren van het platform. Samen gaan we op weg naar nieuwe innovaties in de financiële sector”, aldus Andre van Dalen, CEO van AMIS Conclusion.

Financiële details van het contract zijn niet bekendgemaakt. AMIS is sinds 2012 een dochtermaatschappij van Conclusion.