Weinig verzekeraars hebben datagedreven werken onder de knie

09 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maar weinig verzekeraars hebben datagedreven werken echt onder de knie, blijkt uit onderzoek van Capgemini.

Verzekeraars wereldwijd steken bakken met geld in datagedreven werken. Logisch, want door de grote hoeveelheden aan beschikbare data efficiënt in te zetten kunnen ze profiteren van allerlei voordelen. Te denken valt aan het verbeteren van de manier waarop ze hun klanten bedienen, het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en -processen of bijvoorbeeld het verbeteren van de besluitvorming in de bestuurskamer.

Een nieuw rapport van Capgemini – getiteld ‘Data-Powered Insurer: Unlocking the Data Premium at Speed and Scale’ – toont aan dat ondanks de toenemende investeringen in datagedreven werken, slechts een handvol leidende spelers in het domein er bedreven in is.
Percentage leidinggevenden dat akkoord gaat met de onderstaande verklaringen of de onderstaande initiatieven gedeeltelijk of volledig heeft geïmplementeerd

Zij zien door de juiste datagedreven strategie hun marktaandeel groeien en weten hun financiële prestaties aanzienlijk te verbeteren. Voor het onderzoek ondervroeg Capgemini ruim 500 bestuurders van meer dan 200 verzekeraars.

Aan de slag met data-inzichten

44% van de bestuurders stelt dat zij advanced analytics inzetten om nieuwe markten of nichesegmenten te betreden – in het bijzonder segmenten die voorheen als te risicovol golden. Verder blijkt dat vier op de tien leiders advance analytics inzetten om hun bestaande productenaanbod te updaten – bijvoorbeeld met nieuwe features of dekkingen.

Ook vormden de verkregen data-inzichten voor sommige verzekeraars (39%) aanleiding om in hun productontwikkeling meer focus te leggen op preventie dan op bescherming. Andere verzekeraars hebben op hun beurt beter inzicht gekregen in hun risicomanagement. Zo stapt bijna de helft van de levens- en zorgverzekeraars op basis van datagedreven risicoprijsbepaling over op een nog diepere klantsegmentatie.

Datavolwassenheid van de verzekeringssectorDe verzekeringsmarkt is de laatste jaren flink verstoord door nieuwe insurtech-spelers, met als gevolg dat traditionele verzekeraars hun dienstverlening in rap tempo hebben moeten digitaliseren, om te voorkomen dat ze (nog meer) marktaandeel verliezen. Volgens de onderzoekers mag echter slechts 18% van de verzekeraars in het landschap zich een ‘digital master’ noemen.

Deze groep van digitale leiders onderscheidt zich van de concurrentie op drie gebieden: ze werken samen met de opkomende insurtechs (62%), ze geven via open application programming interfaces (API’s) externe partijen toegang tot data (97%), en ze beschikken over een gecentraliseerd bestuursorgaan (92%).

Sterke datacultuur is cruciaal

Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader bij Capgemini, stelt dat verzekeringsmaatschappijen alleen kunnen concurreren met insurtechs door “een datagedreven aanpak te omarmen”. Alleen zo kunnen ze hun “marktaandeel vergroten, hun financiële prestaties verbeteren en zorgen voor een superieur risicomanagement”.

Het omarmen van een datagedreven aanpak heeft grote gevolgen voor het personeel van verzekeraars. Effectief verandermanagement en het bevorderen van een sterke datacultuur zijn dan ook essentieel om het personeel de nieuwe manier van werken te laten omarmen. Volgens de onderzoekers slaagt 70% van de verzekeraars daar vooralsnog echter nog onvoldoende in.

Ramana Bhandaru, Global Financial Services Insights & Data Leader bij Capgemini, onderstreept het belang van cultuurgedreven verandering: “Slechts 18% van de verzekeraars beschikt zowel over de technische capaciteiten als de juiste cultuur en het gedrag om de vruchten kunnen plukken van datagedreven programma’s.”