Zeven manieren om neurodiversiteit te omarmen in teams

18 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens schattingen is wereldwijd ongeveer één op de vijf mensen neurodivergent. Voor teams is het dan ook van groot belang om zich inclusief op te stellen naar deze groep mensen. John Warnas van Brunel deelt zeven manieren waarop hieraan kan worden gewerkt.

1: Bewustwording en samen leren

Inclusie begint bij bewustwording. Het is ten eerste dan ook belangrijk om mensen bekend te maken met neurodivergentie. Mensen die neurodivergent zijn wijken af van het meest voorkomende hersentype, dat neurotypisch wordt genoemd. Daarmee is neurodivergentie een verzamelnaam voor verschillende vormen van divergente hersenontwikkeling, waaronder autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dyslexie en discalculie.

Zeven manieren om neurodiversiteit te omarmen in teams

Neurodiversiteit verwijs naar het totaal aan verscheidenheid en variatie van de neurologische, cognitieve en psychologische ontwikkeling van de hersenen van mensen, waarbij uiteindelijk geen twee breinen hetzelfde zijn. De vraag is hoe je teams inclusief kunt maken voor álle mensen – of zij nou neurotypisch of neurodivergent zijn.

In zijn eigen teams organiseerde Warnas in het verleden diverse workshops en trainingen om samen te begrijpen hoe neurodiversiteit van invloed kan zijn op de manier van werken en de omgang binnen het team.

2: Sterke punten

Binnen zijn teams stimuleert Warnas mensen om elkaars sterke punten te zien en op de juiste manier in te zetten. “Sommige mensen met ADHD zijn heel creatief en blinken uit in probleemoplossing, mensen binnen het autistisch spectrum zijn bijvoorbeeld heel sterk gefocust in het werken aan complexe code.”

3: Flexibiliteit

Het omarmen van neurodiversiteit binnen het team vraagt daarnaast om flexibiliteit in het organisatorisch vermogen. “Probeer daarom rekening te houden met eventueel aangepaste uren, een rustigere omgeving of meer thuiswerkdagen”, adviseert Warnas.

4: Communiceer duidelijk

Heldere en duidelijke communicatie is voor iedereen belangrijk, maar wellicht nog meer voor neurodivergente mensen. Warnas: “Binnen mijn Scrum-teams hebben we daarom duidelijk afspraken gemaakt over wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Het opstellen van een teamcanvas kan hier zeker bij helpen.”

5: Maatwerk

Niet iedereen is en werkt hetzelfde. Managers en teamleaders zullen dan ook met veel geduld en empathie naar de individuele teamleden moeten luisteren. “Zeker de neurodivergente teamleden kunnen uiteenlopende voorkeuren hebben”, geeft Warnas aan. “Zorg ervoor dat dit openlijk in het team besproken wordt en vind als team ook manieren om elkaar hierin te ondersteunen.”

6: Feedback

Verder is het geven én ontvangen van feedback van cruciaal belang. Voor teamleiders is het waardevol om iedere maand op individuele basis in gesprek te gaan met teamleden om meer inzicht te krijgen in hoe het met ze gaat. “Dit helpt het team en de managementlaag bij continue ondersteuning en verbetering”, legt Warnas uit.

7: Inclusieve cultuur

Tot slot dienen organisaties uiteraard te streven naar een inclusieve cultuur. “Een cultuur die begrip en wederzijds respect bevordert. Dit betekent dus geen uitspraken of communicatie op basis van vooroordelen”, aldus Warnas. “Organisaties kunnen er niet meer omheen: als ze willen zorgen voor een inclusieve en veilige werkomgeving waar iedereen zijn volle potentieel kan bereiken, zullen ze neurodiversiteit moeten omarmen.”