BMC helpt onderwijsinstellingen uit Zwolle met arbeidsmarkttool

30 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BMC heeft een dashboard ontwikkeld voor de Zwolse Koers, een samenwerkingsverband van drie onderwijsinstellingen. Daarmee krijgen onderwijsinstellingen meer zicht op de regionale arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt is altijd in beweging, vooral door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Beroepen veranderen en hierdoor ook de vaardigheden waar vanuit de markt vraag naar is. Een eeuw geleden waren bijvoorbeeld skills die betrekking hadden op mechanische techniek belangrijker dan in ons huidige digitale tijdperk.

Onderwijsinstellingen hebben de taak om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Daarbij is het uiteraard van cruciaal belang dat ze een goed beeld hebben van de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. Op die manier kunnen ze hun opleidingsaanbod daarop afstemmen, zodat de arbeidsmarkt in evenwicht blijft.

BMC helpt onderwijsinstellingen uit Zwolle met arbeidsmarkttool

Om dat afstemmen wat makkelijker te maken schakelde de Zwolse Koers de hulp in van BMC. Zwolse Koers is een samenwerkingsverband waarin Windesheim, Landstede Groep en Deltion samenwerken om voor hun economische mbo-opleidingen duurzame relaties met het regionale werkveld op te bouwen.

Samen ontwikkelden BMC en Zwolse Koers een dashboard waarmee de drie aangesloten onderwijsinstellingen veranderingen binnen de regionale arbeidsmarkt voortdurend kunnen monitoren. Aan de hand daarvan kunnen ze waar nodig bijsturen, als blijkt dat er vraag is naar andere vaardigheden.

Co-creatie

“Toen we drie jaar geleden met de Zwolse Koers in contact kwamen, waren zij bezig om zo’n monitorinstrument te ontwikkelen”, vertelt Hans Schuit, senior adviseur bij BMC. “Samen richtten we ons vervolgens op de vraag welke beroepsoverstijgende skills en functies we als basis konden gebruiken om het opleidingscurriculum opnieuw te ontwerpen en in te richten.”

Schuit benadrukt dat het dashboard het product is van co-creatie. “Omdat we de specifieke kennis en vaardigheden van Zwolse Koers en BMC bundelden, kregen we nieuwe inzichten en konden we data beter duiden. In een intensieve dialoog kwamen we tot onderbouwde keuzes die we in nieuwe processen verankerden.”

Onderbouwde keuzes

Binnen het dashboard zijn bijna 500 verschillende functies en rollen opgenomen die studenten met een economisch mbo-diploma zouden kunnen vervullen. Daarnaast maakt de tool inzichtelijk naar welke skills werkgevers op zoek zijn en in hoeverre bepaalde skills uniek zijn voor een bepaalde functie of rol.

Lees ook: BMC ondersteunt Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren.

“Het monitordashboard ondersteunt onderwijsinstellingen bij het maken van onderbouwde keuzes voor het doorontwikkelen van hun bestaande opleidingen”, geeft Schuit aan. “Maar de tool is ook nuttig voor het ontwerpen van nieuwe opleidingen of voor het herontwerpen van het opleidingenportfolio.”

Verdieping

Nadat het dashboard was ontwikkeld, gebruikten BMC en Deltion het om te analyseren hoe de instelling haar aanbod van niveau-2-opleidingen op de langere termijn beter zou kunnen organiseren.

Juist de vaardigheden die bij dit soort opleidingen centraal staan, veranderen nog weleens door de grillige en conjunctuurgevoelige arbeidsmarkt, zegt Schuit. “Hierdoor kwamen we er bijvoorbeeld achter welke beroepsgroepen vergelijkbare skills vereisen.”

Dat inzicht heeft de onderwijsinstelling verder geholpen, geeft hij aan. “Omdat Deltion nu weet welke beroepen vergelijkbare skills vereisen, kan het zijn opleidingsportfolio beter inrichten. Ook kan de instelling mbo’ers gerichter begeleiden in de overstap naar beroepen met een goed arbeidsmarktperspectief.”