BMC ondersteunt Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

07 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse regering heeft miljoenen vrijgemaakt voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL). BMC was betrokken bij de strategische ontwikkeling van het leertraject voor leraren.

De NAPL is een plan van het ministerie van OC&W en heeft twee doelen. Ten eerste willen de initiatiefnemers de kwaliteit van leerkrachten versterken door deze betere ontwikkelmogelijkheden te bieden. Daarnaast moet de NAPL de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht vergroten. 

Het NAPL-project neemt tien jaar in beslag en richt zich hierbij op leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het streven is dat tegen het einde van het project minimaal 25% van de leerkrachten gebruikmaakt van de ontwikkelmogelijkheden van de NAPL. 

BMC ondersteunt Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Volgens de initiatiefnemers draagt het project ook bij aan onze welvaart en ons welzijn. Als de twee doelen van de NAPL zijn gerealiseerd moet het lerarentekort zijn teruggedrongen en het niveau van leerkrachten zijn verbeterd. En dat levert een hogere onderwijskwaliteit op, waar de maatschappij (op meerdere manieren) van profiteert. 

Extra miljoenen in het vooruitzicht

In juni maakte het (toen nog missionaire) kabinet bekend €73,1 miljoen te hebben vrijgemaakt voor de NAPL. Daarnaast is €86,5 miljoen voorwaardelijk toegekend. Binnen afzienbare tijd volgt een tussentijdse evaluatie, aan de hand waarvan deze resterende miljoenen al dan niet zullen worden toegekend.

De toegekende miljoenen euro’s komen uit het Nationaal Groeifonds (van het Rijk), dat in totaal €20 miljard bevat. Dit geld wordt beschikbaar gemaakt voor projecten die mikken op structurele en duurzame economische groei. Alle projecten die geld ontvangen uit het fonds zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Enorme impuls

“Dit is een enorme impuls voor de versterking van het lerarenberoep”, stelt Marco Snoek, lector van de Hogeschool van Amsterdam en betrokken bij de NAPL-aanvraag. “Als starter in het beroep heb je meestal vanaf dag één 100% verantwoordelijkheid en wordt er hetzelfde van je verwacht als van een collega die al 25 jaar lesgeeft. Gevolg is dat er veel nadruk ligt op de lerarenopleiding, daar moeten immers alle kennis en vaardigheden die je als leraar nodig hebt aan de orde komen.”

Hier brengt de NAPL verandering in, legt Snoek uit. “Allereerst door duidelijk te maken dat je als leraar met het behalen van je bevoegdheid niet klaar bent, je ontwikkelt je nog door van startbekwaam naar vakbekwaam. Dat maakt de begeleidingstrajecten voor startende leraren veel doelgerichter en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.”

“Bovendien ontwikkelen we binnen de NAPL ook ontwikkelpaden voor de periode daarna, zodat leraren zich kunnen ontwikkelen tot experts in verschillende gebieden”, geeft hij aan. “Daardoor ontstaan duidelijke loopbaanmogelijkheden waarmee het beroep aantrekkelijker wordt en leraren langer in het onderwijs blijven werken’.”

Ondersteuning

Het ministerie van OC&W is bij de ontwikkeling van de NAPL ondersteund door adviseurs van BMC. Zij schreven het plan voor het tienjarige project in samenwerking met experts van verschillende Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Jeanette Breekveldt, managing consultant bij BMC, zegt: “Als penvoerder hebben we binnen drie maanden een plan weten te ontwikkelen dat wordt gedragen door vele partners: de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, Aob, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief.”

Tijdens het ontwikkelen van het plan hield BMC zich onder andere bezig met het formuleren van de probleemanalyse, de wetenschappelijke onderbouwing, het ontwerp van het plan en het schrijven van de aanvraag, waarin de stem van elke betrokken partij is verwerkt.