BMC en Deloitte steunen manifest ‘Samen werken aan goed onderwijs’

12 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

BMC en Deloitte ondersteunen het manifest ‘Samen werken aan goed onderwijs’. Samen met andere bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties slaan ze de handen ineen om de groeiende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan.

Het manifest werd eind deze maand in ontvangst genomen door Ari Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs & Media. Het initiatief, in het leven geroepen door de Onderwijs Alliantie, heeft als doel ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare buurten te vergroten en hen beter voor te bereiden op een maatschappelijke loopbaan.

De Onderwijs Alliantie ondersteunt daarnaast ook basisscholen bij het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met wijken. “In Nederland komt het recht op goed onderwijs, een van de belangrijkste kinderrechten, steeds meer onder druk te staan”, zegt Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights en partner van de Onderwijs Alliantie.

De alliantie werd enige tijd geleden gelanceerd door de Maatschappelijke Alliantie, een stichting die overheid, bedrijfsleven en fondsen samenbrengt voor een effectievere aanpak van maatschappelijke problemen. Tot de Maatschappelijke Alliantie en de Onderwijs Alliantie behoren organisaties als Deloitte, KidsRights, Tata Consultancy Services, BMC en ING.

BMC en Deloitte steunen manifest 'Samen werken aan goed onderwijs'

Onderwijsongelijkheid in Nederland

Uit PISA*-onderzoeken blijkt dat Nederland in vergelijking met een aantal jaar geleden minder scoort op het gebied van onderwijsgelijkheid. “Hierdoor zakte Nederland van plaats vijf in 2006 naar plaats 12 in 2018”, aldus Dullaert. Het zijn vooral de onderwijsprestaties van de zwakste leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die deze daling veroorzaken. Daarnaast doen kinderen met een migratieachtergrond het in andere OESO-landen op school beter dan in Nederland.

Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat het opleidingsniveau van ouders invloed heeft op het schooladvies van leerlingen: een kind met laagopgeleide ouders met dezelfde Cito-score als een kind met hoogopgeleide ouders krijgt in de regel een lager schooladvies. Dullaert: “Deze ongelijkheid in schooladviezen is sinds 2009 alleen maar groter geworden. Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend en structureel probleem is, niet alleen in de Randstad, maar ook in krimpgebieden.”

Goed onderwijs als sociaaleconomisch instrument

Goed onderwijs is een belangrijke pijler voor het welvaart- en welzijnsniveau van burgers. Daarom is extra aandacht nodig om kinderen die wat achterstand hebben opgelopen zich toch optimaal te laten ontwikkelen, laat Jan Peter Balkenende weten, bestuursvoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie: “Complexe maatschappelijke vraagstukken als deze worden effectiever en duurzamer opgelost als bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers de handen ineenslaan.”

Johan Stuiver, voorzitter van de stuurgroep Onderwijs Alliantie en Director Publieke Sector bij Deloitte, voegt toe: “Deze publiek-private samenwerking levert een bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en het oplossen van het lerarentekort. Wij zetten dan ook onze innovatie- en implementatiekracht in om basisscholen in de grootstedelijke regio’s te ondersteunen bij het terugdringen van het lerarentekort en de ontwikkelkansen van kinderen, met name in kwetsbare buurten, te vergroten.”

* PISA staat voor ‘Programme for International Student Assessment’ en is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).