Bewoners in Vlaardingen beslissen mee over duurzame warmteoplossing

07 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Een van de wijken binnen gemeente Vlaardingen staat voor een belangrijke stap in de bredere warmtetransitie. De Drevenbuurt staat op het punt om als eerste wijk aardgasvrij te worden. De behoeften van de inwoners staan hierbij centraal, want het wijkuitvoeringsplan wordt in nauwe samenwerking met de bewoners opgesteld. APPM begeleidt het participatieproces.

Vlaardingen is actief bezig met duurzame warmteoplossingen voor zijn wijken. In lijn met de Transitievisie Warmte (2022-2026) wordt per buurt of wijk gekeken wat de beste warmteoplossing is. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige maand om medewerking te verlenen aan het zuidelijke tracé Vondelingenplaat – Vlaardingen van WarmtelinQ.

Hierbij wordt onderzocht welke wijken in Vlaardingen in de toekomst kunnen profiteren van het warmtenet. De Drevenbuurt, als startbuurt voor Vlaardingen, heeft inmiddels een stappenplan om aardgasvrij te worden in 2032 gepresenteerd.

Bewoners in Vlaardingen beslissen mee over duurzame warmteoplossing

Uniek hieraan is dat het wijkuitvoeringsplan, waarin de duurzame warmteoplossing wordt vastgesteld, in nauwe samenwerking met de bewoners wordt opgesteld. Daarmee wordt ook de uiteindelijke keuze voor een duurzame warmteoplossing gemaakt in samenspraak met de bewoners.

Het participatieproces wordt mede begeleid door Bart van de Velde en Mirthe Meijer, consultants bij APPM, een adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen gericht op werkvelden als stedelijke ontwikkeling, water, energie, mobiliteit, landelijk gebied en infrastructuur.

Samen met de bewoners van Vlaardingen maken de twee consultants deel uit van een werkgroep die elke twee weken bijeenkomt. Deze werkgroep is de drijvende kracht achter het wijkuitvoeringsplan en bereidt onder meer bijeenkomsten voor, levert input en organiseert enquêtes. Een bewonersraadpleging zal uiteindelijk bepalen welke duurzame warmteoplossing de voorkeur heeft.

Van de Velde en Meijer spelen een cruciale rol bij het faciliteren en sturen van het participatieproces. Ze werken nauw samen met de gemeente Vlaardingen, Duurzaam op Dreef en de Woonwijzerwinkel om de bewoners van de Drevenbuurt goed te informeren over de alternatieven voor een duurzame warmteoplossing.

Het uiteindelijke doel is om een gedragen en betaalbaar plan te creëren dat aansluit bij de wensen van de bewoners.