Trends in architectuur, engineering en consulting in 10 charts

21 juli 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor architectuur, engineering en consulting? Om daarachter te komen ondervroeg Deltek meer dan 1.000 architecten, ingenieurs en consultants. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het Clarity-rapport aan de hand van tien grafieken.

Groei

Zakelijke dienstverleners zijn als het om hun groeiplannen gaat, van plan om in 2023 meer projecten uit te voeren. Daarbij richten ze hun vizier evenzeer op bestaande klanten als op het uitbreiden van hun klantenbestand.

Twee derde (67%) van de onderzochte bedrijven is van plan om dit jaar hun personeelsbestand uit te breiden. Adviesbureaus zijn het meest terughoudend in hun personeelsgroei, terwijl architectenbureaus juist het meest optimistisch zijn.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

In de drie onderzochte sectoren verwachten 7 op de 10 bedrijven in 2023 een stijging van de winst te zullen noteren. Opmerkelijk is dat grote bedrijven eerder een stijging van de winst verwachten dan kleine en middelgrote bedrijven.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Gevraagd hoe ze denken in 2023 meer winst te kunnen maken, noemen de architectuur-, ingenieurs- en adviesbureaus uiteenlopende strategieën. Het verminderen van kosten en het in balans brengen van de verhouding tussen werknemers en kosten staan bovenaan de lijst.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

“Automatisering zou een grotere rol kunnen spelen bij het vergroten van de winstgevendheid, als deze gericht is op het helpen beheersen van de kosten en waarschuwingen zou afgeven ten aanzien van overschrijdingen, in plaats van tijdregistratie”, stelt Neil Davidson, Group Vice President for Professional Services bij Deltek.

Investeringsprioriteiten

Iets minder dan de helft van alle bedrijven (45%) noemt investeren in nieuwe technologieën als hun belangrijkste prioriteit. Ook zien ze het betreden van nieuwe markten of segmenten als een belangrijke groeikans – 42% heeft dit zelfs bovenaan hun prioriteitenlijst staan.

Verder beschouwen de ondervraagde organisaties het aantrekken van talent (40%) als een belangrijke prioriteit om hun groeiambities te kunnen waarmaken.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

“De noodzaak om gelijke tred te houden met technologie is duidelijk, aangezien 74% van de architectuur-, ingenieurs- en adviesbureaus aangeeft binnen twee jaar marktaandeel te zullen verliezen, mits ze geen vooruitgang met digitale transformatie boeken”, geeft Davidson aan.

Data science is de opkomende technologie die door de meeste bedrijven als belangrijke succesfactor wordt aangemerkt (87%). Data science wordt op de voet gevolgd door een aantal andere technologieën, waaronder big data (83%), kunstmatige intelligentie (83%) en robotic process automation (82%).

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

In het rapport waarschuwen de auteurs van Deltek leiders van zakelijke dienstverleners voor de uitdaging die gepaard gaat met je bedrijf staande houden binnen het complexe technologische landschap en het nemen van weloverwogen besluiten, gezien de veelal beperkte budgetten en middelen.

Sterker nog, het bepalen welke opkomende technologieën relevant zijn voor de eigen organisatie wordt door de meeste respondenten als de grootste belemmering gezien, meer nog dan de kosten die technologie met zich meebrengen.

Voortbouwend op hun investeringen in technologie, voorspellen bedrijven dat hun digitale volwassenheid in de komende vijf jaar aanzienlijk zal veranderen.

Het aantal bedrijven dat verwacht een hoog niveau van digitale volwassenheid te bereiken – een niveau waarbij digitale transformatie een strategische focus krijgt, een innovatieve cultuur heerst en business- en IT-management zijn geïntegreerd – zal naar verwachting ruim verdubbelen (van 29% nu naar 63%).

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Wat houdt leiders ’s nachts wakker?

Hoewel macro-economische factoren, zoals de wereldeconomie, inflatie en geopolitieke onzekerheid punten van zorg kunnen zijn, maken de leiders van architectuur-, ingenieurs- en adviesbureaus zich vooral zorgen over de risico’s van cyberaanvallen of bijvoorbeeld datalekken.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Talentmanagement is een ander zorgenkindje dat hoog op de prioriteitenlijst van bestuurders staat. En wat te denken van de diverse human resources-gerelateerde uitdagingen waar bedrijven vandaag de dag mee worstelen – denk aan het bieden van een gezonde werk- en privébalans aan medewerkers, verzuimproblematiek of een gebrek aan medewerkersbetrokkenheid.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Het managen van de bedrijfsprestaties

Deltek vroeg leiders van zakelijke dienstverleners ook om aan te geven hoe zij de prestaties van hun organisaties en projecten bijhouden. De kpi’s die het vaakst worden gemeten zijn marges, nettowinst en omzetcijfers. De kpi’s die het minst vaak worden bijgehouden zijn de backlog of arbeidsmarges (63% van de organisaties kijkt hiernaar).

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Veel van de kpi’s voor projectmanagement zijn financieel van aard en richten zich op het verleden, legt Davidson uit. “Projectmanagers moeten goed kijken naar wat ze monitoren en of die kpi’s wel nuttig zijn om huidige, risicovolle projecten bij te stellen. Bovendien moeten ze goed kijken of de kpi’s de benodigde inzichten opleveren uit eerdere projecten om toekomstige projecten beter te kunnen inrichten.”

Het is ook belangrijk dat het bijhouden van kpi’s gebeurt op basis van nauwkeurige data en rapportages. Uit de enquête komt echter naar voren dat slechts de helft van de respondenten veel vertrouwen heeft in het vermogen van hun organisatie om nauwkeurig te rapporteren over prestatie-indicatoren van projecten, zoals projectwinstgevendheid, budget, werkelijke kosten en planning.

Trends in architectuur, engineering en consulting (in 10 charts)

Een probleem op dit gebied dat in het onderzoek naar voren komt is dat een groot aantal bedrijven vandaag de dag nog altijd vertrouwt op handmatige dataverzameling. Maar ook gebrekkige rapportages of verouderde systemen zijn enkele veel gehoorde problemen.

“Naarmate we een tijdperk van versnelde innovatie ingaan, vormen slimme investeringen in tools die advies-, architectuur- en ingenieursbureaus helpen hun efficiëntie te optimaliseren de sleutel om efficiëntieslagen te maken en de groei te kunnen voortzetten”, besluit Davidson.

Over het rapport

Sinds 2019 voert Deltek jaarlijks zijn Clarity-onderzoek uit binnen verschillende regio’s, waaronder Noord-Amerika, Europa en de Azië-Pacific-regio. Voor de 2023-editie van Deltek Clarity ondervroegen de onderzoekers meer dan 1.000 leiders van architectuur-, ingenieurs- en adviesbureaus over de hele wereld.

Deltek is een wereldwijde leverancier van software en oplossingen voor projectgebaseerde organisaties.