Limburgse gemeente besteedt belasting uit aan BMC

08 oktober 2012 Consultancy.nl

Gemeente Mook en Middelaar heeft haar belastingproces uitbesteed aan BMC Groep. De gemeente van circa 7.800 inwoners koos voor BMC na een aanbestedingsprocedure. Buytenshuis, een dochter-onderneming van BMC dat gespecialiseerd is op het gebied van administratieve diensten, wordt verantwoordelijk voor de uitvoering.
 
Het contract wordt vandaag door beide partijen ondertekend in het gemeentehuis van Mook en Middelaar.
 
Buytenshuis gaat vanaf 2013 de werkzaamheden uitvoren. Behalve de uitvoering van de wet WOZ draagt de gemeente ook de overige belastingheffing (afvalstoffenheffing, reinigingsheffing, rioolheffing, forensenbelasting, baatbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting) over aan Buytenshuis. Ook de (dwang)invordering en eventuele kwijtscheldingen valt onder de uitbesteding, evenals de behandeling van bezwaar en beroep tegen opgelegde belastingen en bouwleges.
 
Ook de verschillende communicatiekanalen, waaronder het contact met de burgers via het online belastingloket, aan de balie, via telefoon en e‐mail worden overgenomen door het adviesbureau.
 
Besparing
Volgens de Limburgse gemeente zal het uitbesteden van de belasting‐ en WOZ werkzaamheden leiden tot een “aanzienlijke besparing” ten opzichte van de huidige uitvoeringskosten. Daarnaast koos Mook en Middelaar voor het outsourcingmodel om de “continuïteit te waarborgen”.
 
Regie blijft bij de gemeentee
Mook en Middelaar behoudt de volledige regie en invloed op de belastingheffing, vanaf het vaststellen van de verordening, de tarieven en de grondslagen voor de belastingsoorten tot en met het kwijtscheldingsbeleid, de herinneringsbrieven en beslissing tot dwanginvordering.

Nieuws

Meer nieuws over