Ecorys evalueert aanpak vermiste kinderen in Europa

04 oktober 2012 Consultancy.nl

De Europese Commissie (EC) heeft Ecorys ingehuurd om de aanpak van vermiste kinderen in de Europese Unie te evalueren. Het onderzoek loopt van juli 2012 tot juni 2013. De EC zal de uitkomsten gebruiken om de werkwijze bij gevallen van vermiste kinderen in de 27 verschillende EU-Lidstaten te verbeteren.
 
Gebrek aan officiële gegevens
Het onderzoek komt op een moment dat het aanpakken van de kwetsbaarheid van kinderen in Europa al veel aandacht heeft. Met de toegenomen bewegingsvrijheid binnen Europa en veranderende migratiepatronen naar en binnen de Europese Unie zijn de bewegingen van kinderen en families veranderlijker dan ooit tevoren. Dit leidt tot een dringende behoefte aan het analyseren en aanpakken van kinderverdwijningen in Europese context.

De geharmoniseerde diensten rond de 116 000 hotline voor vermiste kinderen en het verbeteren van de alarmeringsprocedures rond kinderontvoeringen in de EU dragen al bij aan het verbeteren van de mechanismes, maar nog steeds is er een gebrek aan betrouwbare, vergelijkbare en officiële gegevens over de situatie in de Lidstaten. Dit vormt een ernstig obstakel voor de ontwikkeling en implementatie van toekomstig beleid.
 
Output = ‘good practices’
De uitkomsten zullen gebruikt worden om ‘good practices’ en aanbevelingen voor de Lidstaten te identificeren en om de samenwerking tussen de Lidstaten in gevallen van kindervermissingen te optimaliseren. Ecorys zal met verschillende kinderrechtenorganisaties en nationale experts samenwerken, waaronder de UNICEF Leerstoel Kinderrechten en de Universiteit van Leiden.
 
Team
Het team van Ecorys zal bestaan uit verschillende academische en praktische expertise op het gebied van vermiste kinderen, weggelopen jongeren, indicatoren- en dataverzameling en analyse op sociaal en justitieel gebied.

Nieuws

Meer nieuws over