Astrid Benders en Paul Beemsterboer versterken Openbaar bestuur-propositie Berenschot

19 april 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Berenschot heeft twee nieuwe managing consultants. Astrid Benders heeft zich aangesloten bij het team van Publieke Fiksers. Paul Beemsterboer zet zich in voor het marktvenster Financiën, Control en Bedrijfsvoering. Beiden versterken de Openbaar bestuur-propositie van het Utrechtse organisatieadviesbureau.

Met zijn Openbaar bestuur-propositie draagt Berenschot bij aan het verbeteren van organisaties in het openbaar bestuur en het professionaliseren van ambtenaren en bestuurders. “Of het nu gaat om landelijke thema’s die veel in het nieuws zijn of lokale kwesties, we realiseren concrete opgaven op alle beleidsterreinen”, aldus Floris Bannink, managing director Openbaar bestuur.

De propositie is momenteel “meer dan actueel”, geeft Astrid Benders aan. “We zien urgente kwesties als het stikstofdossier, de woningcrisis en het aardbevingsdossier in Groningen, waaruit blijkt dat overheidsorganisaties op dit soort opgaven onvoldoende toegerust zijn.”

Astrid Benders en Paul Beemsterboer - Berenschot

“De overheid redeneert nog veel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden en te weinig vanuit de maatschappelijke opgave”, legt ze uit. “Het is juist dit type opgaven waar ik van meerwaarde ben.”

De missie van Berenschot spreekt ook Paul Beemsterboer erg aan. “Ik werk graag aan klussen met een maatschappelijke impact. Werk waarmee we onze klanten in de publieke sector helpen de bedrijfsvoering en financiële gezondheid te verbeteren, zodat de mensen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of gemeenten kunnen doen waar hun hart ligt en waar zij goed in zijn.”

Denken en doen, rust en beweging

Het team van Publieke Fiksers waar Benders zich bij heeft gevoegd helpt overheden met “het daadwerkelijk realiseren van resultaat op complexe opgaves”, zo legt ze uit. “Dat doen we niet alleen vanuit een klassieke adviserende rol, maar door zélf mee aan boord te stappen en samen met de opdrachtgever verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat. Deze werkwijze sluit ook aan bij mijn ruime ervaring als adviseur.”

Die ervaring deed Benders onder meer op bij adviesbureau Over Morgen, waar ze negen jaar werkte in diverse rollen. “Ik stond vanuit een integrale blik naast opdrachtgevers om duurzame impact te maken op de leefomgeving. Of dit nu als programmamanager, strategisch adviseur of kwartiermaker was maakte daarin minder uit, het doel was om in gezamenlijkheid tot toekomstbestendig resultaat te komen.”

“Een Publieke fikser is wellicht een atypische adviseur.”

De afgelopen drie jaar werkte Benders als strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Gouda. “Door scherp politiek-bestuurlijk inzicht zie ik de bredere context en kan ik tegengestelde belangen verenigen”, zegt ze over de lessen die ze meeneemt uit de Zuid-Hollandse gemeente.

Deze ervaring zal goed van pas komen in haar nieuwe rol. “Een Publieke fikser is wellicht een atypische adviseur, die zich comfortabel voelt met het zetten van stappen in een hoog-complexe omgeving waar veel nog onduidelijk is. In samenwerking met de kennis en het vakmanschap van de collega’s bij Berenschot hoop ik overheden te adviseren als strateeg én uitvoerder, die denken en doen combineert en tegelijk rust en beweging brengt.”

Betaalbaar en bestuurbaar

Beemsterboer bedient het openbaar bestuur vanuit het marktvenster Financiën, Control en Bedrijfsvoering. “Het mooie aan dit vakgebied is dat er in vrijwel alle opdrachten van Berenschot in het openbaar bestuur wel een component op dit vlak speelt, als het al niet de hoofdmoot is”, legt hij uit.

In zijn nieuwe rol kan Beemsterboer putten uit twintig jaar ervaring in finance en control, zowel bij bedrijven als publieke organisaties. “De laatste vier jaar werkte ik bij consultancybureau Derksen & Drolsbach, waar ik mijn opdrachten meer op interimbasis uitvoerde. Ik heb ruime ervaring met het positioneren en inrichten van de control-functie, in-controlvraagstukken, procesoptimalisatie en vraagstukken om kosten toe te rekenen.”

“Het gaat erom vanuit de bedrijfsvoering een context te creëren die uitvoeringskracht en wendbaarheid faciliteert.”

Bannink geeft aan dat de expertise van Beemsterboer nauw aansluit op de vraagstukken die nu actueel en urgent zijn. “Die gaan in de basis over het betaalbaar houden van de overheid. Juist in tijden van hoge inflatie en daarmee oplopende kosten voor overheden zien we veel vraag naar financiële kennis.”

“We zijn daarom constant bezig met het maken van financiële analyses, het ondersteunen bij bezuinigingen en het maken van businesscases voor overheidsorganisaties”, legt hij uit. “Paul brengt met zijn ervaring extra kennis van financiën, bedrijfsvoering en control. Hij heeft een mooie achtergrond bij een groot aantal overheidsorganisaties en in het bedrijfsleven.”

Naast opdrachten op het gebied van bedrijfsvoering en control wil Beemsterboer graag “samenwerken met vakkundige collega’s met andere specialismen”, geeft hij aan. “Ik werk bijvoorbeeld meteen vanaf mijn start in projectteams waarin we klanten helpen met inzicht in de beïnvloedbare ruimte van hun begroting met behulp van een handig dashboard, een voorbeeld van vergroten van bestuurbaarheid.”

“Dat is waar control eigenlijk over gaat”, benadrukt hij, “over de bestuurbaarheid van een organisatie. Dit heeft financiële, technische en proceskanten, maar ook eigenaarschap en vertrouwen van leidinggevenden en medewerkers zijn van belang. Het gaat erom vanuit de bedrijfsvoering een context te creëren die uitvoeringskracht en wendbaarheid faciliteert. Daarmee kom je in-control én ik geloof dat je dan bovendien het werkgeluk in een organisatie vergroot. Dit zijn de vraagstukken waar ik onze klanten mee wil ondersteunen.”